KYRGYZ - BBC News Story: University of Central Asia's Inaugural Campus in Naryn, Kyrgyz Republic
Би-Би-Си (British Broadcasting Corporation) англис басма сөз мекемесинин өкүлдөрү Нарын шаарындагы Борбор Азия Университетинин ачылыш маарекесине катышышты. Кыргыз Республикасы 2016-жылы сентябрь айында Борбордук Азия университенинин окуу программасын ишке киргизүүсүн күтүүдө. БАУ аймактын жана анын тоолуу коомчулуктарынын коомдук жана экономикалык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү максатында Борбор Азиянын контекстинде эл аралык стандартта билим берүүнү сунуш кылат.

Available videos

University of Central Asia and Seneca College, Canada Partnership

Voices of UCA: Sear Ahmad

Voices of UCA: Abdul Hakim Ahmadi

Voices of UCA: Burulsun Taalaibekova

Voices of UCA: Karlygash Kussainova

Mannequin Challenge #UCAWinterSchool2017

UCA Naryn Inauguration Ceremony: Address by UCA Chancellor, His Highness the Aga Khan

UCA Naryn Campus Inauguration: Speech by Student Representative Eraj Uzoqov

UCA Naryn Campus Inauguration Ceremony Highlights

Kyrgyz President Confers Order of Danaker to UCA Chancellor, His Highness the Aga Khan

Meet Bunyod Tusmatov, UCA Maths Faculty

University of Central Asia: Breaking New Ground

UCA Naryn Campus Inauguration Teaser

University of Central Asia Naryn, Kyrgyz Republic Phase I Campus - Aerial View (August 2016)

(FULL) WEBCAST: UCA’s Kassim-Lakha's "Creating Opportunity on the Roof of the World" Lecture (UK)

BBC News Story: University of Central Asia’s Inaugural Campus in Naryn, Kyrgyz Republic

KYRGYZ - BBC News Story: University of Central Asia’s Inaugural Campus in Naryn, Kyrgyz Republic

WEBCAST: UCA’s Kassim-Lakha's "Creating Opportunity on the Roof of the World" lecture in London

UCA Summer Camp Memories: Learning & Enrichment

UCA Summer Camp Memories: A Special Experience

Living and Learning on Campus: Student Life at the University of Central Asia

Здания кампуса УЦА в г.Хорог обретают форму

Taking Shape: Aerial View of UCA Khorog Campus Phase I

Badakhshan TV: UCA Khorog construction progressing

University of Central Asia Naryn Campus - Aerial Perspective

Kyrgyz Herders | Funeral Laments

Public lecture on The Challenge of Constructing World Class Universities in Emerging Countries at the University of Central Asia (UCA)

University of Central Asia Signs Milestone Curriculum Development Agreement with Seneca College

University of Central Asia Naryn, Kyrgyz Republic Phase I Campus - Aerial View (English)

Здания первой очереди кампуса Университета Центральной Азии в г. Нарын, Кыргызская Республика

UCA Campus Construction: Stone Crushing Process, Khorog

Launch Video: University of Central Asia publishes two volumes, rich historical ethnographic research on the Kyrgyz Küüs

Melodies through the Centuries

UCA Public Lecture: 'Growth' by Dr Ngozi Okonjo-Iweala, World Bank Managing Director

UCA and Michigan State University sign Memorandum of Understanding

UCA & Carleton University sign Memorandum of Understanding