ЭЛ АРАЛЫК ДЕҢГЭЭЛДЕГИ БИЛИМ МЕНЕН ТООЛУК КООМЧУЛУКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ

Type: Brochure
Date: 11 October 2016
Download PDF
Борбордук Азия Университети 2000-жылы негизделген. Бул диний эмес жеке менчик университетти уюштуруу жөнүндө Эл аралык келишимге жана анын Уставына Тажикстандын, Кыргыз Республикасынын, Казакстандын Президенттери жана Улуу урматтуу Ага Хан тарабынан кол коюлган. Аталган документтер үч республиканын парламенттери тарабынан ратификацияланып, Бириккен улуттар уюмунда катталган. Үч өлкөнүн президенттери БАУнун коргоочулары, жана Улуу урматтуу Ага Хан анын ардактуу ректору болуп эсептелет.