Би-Би-Си видео: Борбордук Азия Университеттин кампусу Кыргыз Республикасынын Нарын шаарында ачылат

Date: 02 June 2016
Other languages: English |
Би-Би-Си (British Broadcasting Corporation) англис басма сөз мекемесинин өкүлдөрү Нарын шаарындагы Борбор Азия Университетинин ачылыш маарекесине катышышты. Кыргыз Республикасы 2016-жылы сентябрь айында Борбордук Азия университенинин окуу программасын ишке киргизүүсүн күтүүдө.

(Би-Би-Си)нин Кыргыз теле, радио жана Интернет бөлүмүнүн башкы продюсери, журналист Гүлнара Касмамбетова, БАУ башкармалыгынын комитетинин аткаруучу төрагасы жана Ага Хан өнүктүрүү тармагынын Кыргыз Республикасындагы өкүлү Шамш Кассим-Лакха мырзалар менен да маектешти.

Нарын кампусу БАУнун үч өлкөдө бирдей заманбап каражаттар менен куруп жаткан Кыргыз Республикасынын Нарын шаарында (2016), Тажикистандын Хорог шаарында (2017), жана Казакстандын Текели шаарында (2019-жылы күтүлгөн) курулуусу күтүлгөн үч кампустун биринчиси болуп саналат.

Би-Би-Си (British Broadcasting Corporation) Англис басма сөз мекемесинин уруксаты менен кайрадан басылды.