Байланыш жана массалык маалымат каражаттары, BA

Сиз окуяларды баяндап бере аласызбы? Коомдук жана башка массалык маалымат каражаттары аркылуу натыйжаларга жетишүүнү каалайсызбы? Борбордук Азиядагы маалымат каражаттарын бекемдөө мүмкүнчүлүктөрүн көрүп жатасызбы? Массалык маалымат каражаттарында Борбордук Азияны чагылдыруу жолдорун өзгөрткүңүз келеби? Андай болсо БАУнун байланыш жана медиа программасы сиз үчүн!

БАУнун байланыш жана МК программасы теория, медиа-изилдөө, журналистиканы жана прикладдык маалымат каражаттарын камтыган өзгөчө комплекстүү ыкманы сунуш кылат. Программа медиа байланыш жана учурдагы иш жүзүндөгү багыттарды чагылдырат.

Окуу программасы, Австралиядагы Сидней технологиялык университети менен бирдикте иштелип чыккан.

Сиз медиа өндүрүшү талап кылган күчтүү теориялык жана практикалык көндүмдөр менен камсыз болосуз, анын ичинде журналистика, коомчулук менен байланыш, жарнама, маркетинг байланышы, мульти-медиа долбоор, медиа өндүрүш, медиа мыйзам жана башкаруу тармактары.

Сиз жазуу жана сынчыл ой жүгүртүү жөндөмдүүлүктөрүнө, ошондой эле маалымдоо каражаттары боюнча мыйзам, этика жана Борбор Азиядагы коомчулуктардын саясий, экономикалык, маданий жана коомдук мүнөздөрү жөнүндө билимге ээ болосуз.

Сиз жогорку дегээлдеги өндүрүштүк көндүмдөргө, анын ичинде жогорку сапаттагы үн, добуш жана көрсөтмө материалдарды чыгаруу үчүн арзан мобилдик жана компьютердик технологияларга жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз.

Курстар


Милдеттүү курстар

ММК үчүн англисче жазуу **

ММК үчүн орусча жазуу **

Медиа Өндүрүш - ТВ

Медиа Өндүрүш - Радио

Медиа Өндүрүш – Басуу

Санариптик жана социалдык медиа

Медиа уюмдардын структуралары жана экономикасы

Байланыш жана массалык маалымат каражаттарынын угуучулары

Борбор Азия контекстиндеги байланыш

Байланыш менен медиа боюнча мыйзам жана этика


Тандоо сабактары

Жазуу курстары

Медиада кыргызча жазуу курсу **

Медиада казакча жазуу курсу**

Медиада тажикче жазуу курсу*

Медиа лабораториялары

Медиа лаб. I жана II - Басма чыгарылышы

Медиа лаб. I жана II - Радио

Медиа лаб. I жана II - ТВ

Медиа лаб. I жана II - Санарип

Адистештирилген курстар

Визуалдык байланыш

Жарнама жана коомчулук менен байланыш

Байланыш жана ММКны изилдөө

Байланыш жана ММКдагы өнүгүү

* Тактоо: студенттерге 21 курстун болжол менен 14 курсун аяктоо талап кылынат.
** Бир жылдык курстар
*** Студенттер бир жазуу, медиа-лаборатория жана эки адистештирилген курсту тандап алса болот.

Карьера жолдору

Сиздин экинчи даражадагы предметтериңиз адистиктин негизги багыттарын толуктайт. Билим базасын жана көндүмдөрдү байытып, келечектеги иш берүүчү үчүн ар тараптуу талапкер катары даярдайт. Эгерде сиздин негизги предметиңиз байланыш жана массалык маалымат каражаттары, ал эми кошумча адистик Борбордук Азия изилдөөлөрү болсо, анда сиз үчүн зарыл болгон техникалык байланыш жана медиа көндүмдөрдүнө ээ болосуз, ошондой эле Борбордук Азиянын маданияты жана тарыхы, маанилүү саясий негиздери боюнча кошумча билимге ээ болосуз.