«Коммуникация жана ММК» BA

Эгер сиз таланттуу сөзмөр, же жөн гана коммуникабелдүү адамсызбы? Өз шаарынызды жана коомчулукту башка дүйнө менен байланыштыргыңыз келеби? Орто Азиядагы маалыматтык түзүлүшкө өз салымыңызды кошууну каалайсызбы? Медиа технологияларды пайдалануу менен аймактагы өзгөрүүлөргө, алмашууларга себепчи болгунуз келеби? Эгер сиз креативдүү болсоңуз жана тилдерди аздектей билсеңиз, анда "Коммуникация жана ММК" программасы сиздер үчүн!

БАУнун «Коммуникация жана ММК» программасы – журналистиканы, ММК жаңылыктарын, стратегиялык коммуникацияны, мультимедиялык дизайн, медиа-продакшн, медиа жаатындагы мыйзамдуулук, менеджмент, этика жана социалдык жоопкерчиликти камтыган уникалдуу комплекстүү ыкмаларды сунуш кылат. Интенсивдүү тилдик курстардын натыйжасында бүтүрүүчүлөр бир нече тилдерде эркин пикирлеше алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алат. Ал эми медиа- лабораториялар ар кандай медиа-платформалар менен иштөөдө жана ММК жана коммуникация чөйрөсүнүн ар түрдүү адистиктеринде өз жумуштары үчүн колдонуусуна кызмат кылат.

Окуу программасы Сидней технологиялык (Австралия) университети менен биргеликте иштелип чыккан.

Жергиликтүү жана чет элдик окутуучулар - студенттерди жергиликтүү, аймактагы жана чет элдик алдыңкы тажрыйбалар менен тааныштыра алуучу, изилдөө иштеринде жана профессионалдык ишмердикте тажрыйбалуу адистер. Ал эми, Борбор Азиядагы өнөктөштөр (мамлекеттик, өкмөттүк эмес жана коомдук секторлордогу сунуштоочу, аймактык, эл аралык медиалык жана башка уюмдар) БАУнун “Коммуникация жана ММК” программасынын ажырагыс бөлүгү болгон такшалуу практикаларын өтүүлөрүнө мүмкүнчүлүк түзөт.

«Коммуникация жана ММК» программасынын окутуучулук курамы

Эвангелия Папоутсаки
Сохеил Ашрафи
Лилит Дабагян
Люси Палмер
Пейман Пейджман

Милдеттүү курстар

 • Медиа-сабаттуулук
 • Медиа үчүн Жазуу иштерине даярдык(англис, орус жана улуттук тилдеринде)
 • Медиа-продакшн (ТВ, радио, мезгилдик, санариптик басылмалар)
 • Санариптик жана социалдык медиа
 • Визуалдуу коммуникациялар
 • Медиялык уюмдардын структурасы жана экономикасы
 • Борбор Азиядагы коммуникация
 • Медиа жаатындагы этика жана мыйзам
 • Медиа жана коммуникация жаатындагы аудитория
 • Медиа жана коммуникация жаатындагы изилдөөлөр

Адистештирилген курстар

 • Адистешкен медиа-лобароториялар (санариптик жана мезгилдик басылмалар, радио, ТВ)
 • Коомчулук жана стратегиялык коммуникация менен иш алып баруу
 • Коомдук жаңыланууларга багытталган өнүгүү жана коммуникация
 • Фотография
 • Жаратылышты коргоо жаатында коммуникация
 • Илимий коммуникациялар
 • Маданият аралык коммуникация
 • Трансмедиялык сторителлинг
 • Анимация

* Предметтер алмашышы мүмкүн

Студенттерге тандоо курстары мамлекеттик талаптарга ылайык сунушталат, ошондой эле алар башка адистиктер боюнча да акысыз тандоо курстарын тандай алышат.


Сиз төмөнкү кесиптик көндүмдөргө ээ боло аласыздар

 • Санариптик медиа үчүн материалдарды даярдап чыгаруу
 • БАУнун заманбап медиа-студиясында портфолиону иштеп чыгуу иш издөөдө «ишкердик карточка» боло алат
 • Социалдык медиада маалыматтарды башкаруу
 • Фото, видео жана аудио материалдарды иштеп чыгуу
 • Билимдерди практика жүзүндө колдонуу – интернет жана медиа-продакшн
 • ММК жана коммуникация жаатында билимдер

Карьера келечеги

Кошумча адистештирүү - кызмат издөөдө атаандаштыкта өз жөндөмдүүлүгүнүздү көрсөтө алууга, өз билимдериңерди жана көндүмдөрүңөрдү кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эгер сиздин негизги адистигиниз "Коммуникация жана ММК, болсо кошумча адистигиңиз – "Борбор Азия жөнүндө илимдер" болот, анда сиздин ММК жана коммуникация жаатында зарыл болгон техникалык көндүмдөрүнүз, андан сырткары Борбор Азия өлкөлөрүндөгү маанилүү саясий процесстер, Борбор Азия элдеринин тарыхы, маданияты жөнүндө жетишерлик билимдериңиз болот.

 • Журналистика
 • Медиа продакшн (ТВ, радио, мезгилдик басылмалар)
 • Иш чараларды уюштуруу жана коомчулук менен байланыш; реклама
 • Санариптик жана социалдык медиа
 • Илимий-изилдөө ишмердүүлүктөрү
 • Институцианалдык коммуникация
 • Фильмдерди жана медиа материалдарды даярдоо

Программанын алкагындагы баалоо

“Коммуникация жана массалык маалымат каражаттары” программасынын алкагында баалоо методдорунун кеңири түрү пайдаланылат, аларды тандоо курстун деңгээли жана түрү аркылуу аныкталат (теориялык курс/ изилдөө, продукт жаратуу, студияда иштөө жана лаборатордук иш).

 • Теориялык курс/ изилдөө
  Негизинен студенттер эссе менен докладдарды тапшырышат. Тапшырманын түрүнөн көз каранды болгон үч деңгээлдеги баалоо алдын ала каралган: баяндоо, түшүндүрүү, критикалык баалоо. Баяндоо тапшырмасын аткарууда, студенттер тарыхый факторлор менен көз караштарды жакшы билгичтигин көрсөтө билиши керек; түшүндүрүү тапшырмасын аткарууда – терең түшүнүүнү жана коюлган көйгөйдүн камтылышы абзел; ал эми критикалык баалоодо каралып жаткан көйгөйдү жана маселени жалпы түшүнүүгө студенттер өзүнүн салымын (аз болсо да) кошушу керек.
 • Продукт жаратуу
  Студенттер базалык практикалык көндүмдөрдү үйрөнүп, көрсөтө ала турган иштерди даярдашат. Алардын иштеринде студенттердин канчалык жакшы продуктту өндүрүү менен бирге базалык денгээлде материалдар жана куралдарды колдонуу көндүмдөрүнүн такшалгандыгы бааланат. Ар түрдүү продукттар үчүн ар түрлүү материалдар жана куралдар пайдаланышат. Буга ар түрдүү стилистикалык ыкмалар жана жазуу иштеринин жанры, визуалдык грамматика, окуу жана визуалдык коммуникация үчүн сүрөт жаратуу, ошондой эле аудиоматериалдарды жаратуу үчүн тандалган күүлөр жана үндүк кошулмалар кирет.
 • Студияда иштөө
  Студенттер аткарган иш теория менен практиканын биригишин, прототиптерди, моделдерди жана пилоттук долбоорлорду даярдоону камтыйт, аларды баалоодо студент канчалык чыгармачылык менен тапшырма аткаргандыгы жана иши контекст жана тармак менен байланышта экени бааланат.
 • Лабаратордук иш
  Студенттер тарабынан аткарылган иш теория менен практиканын биригишин камтыйт. Студенттер продуктту өндүрүүдөгү жалпы кабыл алынган ыкмалардан айырмаланган ойлорду сунуштаган эксперименталдык моделдерди табышы керек, кабыл алынган иштер алардын иш жүзүнө аткарууга мүмкүн болгондугу, жашоого жөндөмдүүлүгү жана керектүүлүгү (реалдуу жашоодо жана гипотетикалык).