'Иртиботот ва ВАО' бакалаври санъат

Ту истеъдоди модарзоди нотиқӣ дорӣ? Мехоҳӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ва воситаҳои дигари ахбори омма ба вазъ таъсир расонӣ? Имкони пурзӯр шудани нақши ВАО дар Осиёи Марказиро мушоҳида менамоӣ? Мехоҳӣ тарзи хабаргузорӣ дар бораи ҳодисаҳои дар минтақа ба амал ояндаро тағйир диҳӣ? Дар ин маврид, барномаи «Иртиботот ва ВАО» барои туст.

Дар доираи барномаи «Иртиботот ва ВАО» ДОМ бархӯрди маҷмуи ба таҳсилотро пешкаш менамояд, ки назарияи иртибототи омма, таҳқиқоти васоити медиа, асосҳои журналистика ва ҷиҳатҳои амалии ВАО-ро дарбар мегирад. Барнома тамоюлҳои муосир дар назария ва амалияи иртибототи оммаро ифода мекунад. Барномаи таълим дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи технологии Сидней, Австралия таҳия шудааст.

Ту заминаи хуби назариявӣ ва амалӣ ба даст меорӣ ва малакаҳоеро азхуд менамоӣ, ки барои соҳаи медиа – ки бағоят фарох аст, муҳиманд: журналистика, иртибот бо ҷомеа, кори таблиғӣ, иртиботи маркетингӣ, таркаши чандрасонаӣ, медиа-истеҳсолот, ҳуқуқи коммуникатсияи оммавӣ ва медиа-менеҷмент.

Ба туфайли барномаи ДОМ ту малакаҳои нутқи хаттӣ ва фикрронии интиқодиро ба даст меорӣ. Инчунин, донишҳо дар самти ҳуқуқ ва ахлоқ дар соҳаи ВАО, хусусиятҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоии ҷомеаҳои Осиё Марказӣ.

Дар соҳаи мазкур доштани қобилияти зудамалӣ, истеҳсоли маводи аудиоӣ, видеоӣ ва чопии баландсифат бо истифодаи дастгоҳҳои мобилии буҷетӣ ва технологияҳои компютерӣ муҳим аст. Дар ДОМ ту ҳамаи инро аз худ карда матавонӣ.

Курсҳо


Ҳатмӣ

Забони англисии хаттӣ барои ВАО**

Забони русии хаттӣ барои ВАО **

Медиа-истеҳсолот – телевизион

Медиа-истеҳсолот – радио

Медиа-истеҳсолот – ВАО чопӣ

Расонаҳои рақамӣ ва иҷтимоӣ

Сохтор ва иқтисоди фаъолияти ВАО

Аудитория дар васоити иртиботот ва ахбори омма

Иртибототи омма дар дар Осиёи Марказӣ

Ҳуқуқ ва ахлоқ дар иртибототи омма ва ВАО


Мунтахаб

Курсҳои нутқи хаттӣ

Нутқи хаттӣ барои ВАО – бо забони қирғизӣ **

Нутқи хаттӣ барои ВАО – бо забони қазоқӣ **

Нутқи хаттӣ барои ВАО – бо забони тоҷикӣ *

Машғулиятҳои амалӣ

Машғулиятҳои амалӣ I ва II – ВАО чопӣ

Машғулиятҳои амалӣ I ва II – радио

Машғулиятҳои амалӣ I ва II – телевизион

Машғулиятҳои амалӣ I ва II – цифровые ВАО

Курсҳои махсусгардонидашуда

Иртиботи аёнӣ

Таблиғот ва иртибот бо ҷомеа

Таҳқиқот дар соҳаи иртибот ва ВАО

Рушди иртиботот ва ВАО

* Тағйиротҳо имконпазиранд. Донишҷӯён бояд тақрибан 14 аз 21 курсро гузаранд.
** Курсҳои солона.
*** Донишҷӯён метавонанд яктоӣ курси нутқи хаттӣ ва машғулиятҳои амалӣ ва ду курси ихтисосиро интихоб кунанд.

Дурнамои рушди касбӣ

Ихтисоси иловагӣ имкон медиҳад, ки донишу малакаҳоят васеътар шаванд, ва ин ба ту имкон медиҳад, ки номзади рақобатпазир барои ишғол намудани вазифаи муайян шавӣ. Агар ихтисоси асосии ту «Иртиботот ва ВАО» ва ихтисоси иловагиат «Илм дар бораи Осиёи Марказӣ» бошад, он гоҳ ту соҳиби малакаҳои техникии зарурӣ дар соҳаи иртиботот ва ВАО мегардӣ, ва дар баробари ин оид ба фарҳангу таърихи халқҳо ва равандҳои муҳими сиёсӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ донишҳои назаррас ба даст меорӣ. Корфармо чунин мутахассисро раҳо намекунад.


Words-cloud: шореҳ, мутахассис, ВАО, нотиқ, рӯйдодҳо, роҳбар, ҳамоҳангсоз, техник, наворбардор, муҳаққиқ, радио, мунаққид, шореҳ, таҳлилгар, телевизион, ди-ҷей, кино, ВАО чопӣ, менеҷер, алоқа, барандаи телевизион, хабарнигор, муҳандис, иртиботот, муҳаррир, публисист, пахш, шореҳи варзиш, рӯзноманигор, мухбир, барнома, аудио, видео, ҳодисаҳо, котиб, пресса, пахши рақамӣ, китоб, маълумоти электронӣ, санъат, ҷамъият, эффектҳои махсус, ҷамъомад, чандрасонаӣ