Компьютер илимдери, BSc

Технологияга кызыгдар болуп, өнүгүп келе жаткан аймактык өндүрүштүн бир бөлүгү болгуңуз келеби? Технология аркылуу чечүү жолдорун көрө аласызбы? Эгер техникалык жана лидерлик сапаттарды калыптандырууга кызыгдарсызбы? Заманбап технологияларды пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүнө жеткиңиз келеби? Эгер ошондой болсо, анда БАУнун компьютер илимдери программасы сиз үчүн!

БАУнун Компьютер илимдери программасы сизди жалаң гана “жылдыз” программист кылып чыгарбастан Борбордук Азия боюнча инфраструктура жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү үчүн билимдүү жана тажрыйбалуу маалыматтык технологиялар (МТ) тармагындагы даяр ишкерлердин жана кесипкөй адистердин жаңы муунунун бир бөлүгү болууга жардам берет.

БАУнун заманбап компьютердик лабораторияларында акыркы технологияларга жана эл аралык үлгүдөгү инновацияларга сиз үчүн практика учурунда жол ачылат. БАУнун компьютер илимдери программасы Канаданын Торонто университети менен биргеликте белгиленген өнөр жай стандарттарына жооп берген адистерди даярдоо үчүн электротехника жана электроника инженерлер институту жана АКШда жайгашкан эсептөө машиналары бирикмеси тарабынан иштелип чыккан.

Ал бүтүрүүчүлөргө Борбордук Азиядагы компаниялардын өнүгүүсүнө жана өсүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн ишкер болуу үчүн технология аркылуу Борбордук Азиянын маданиятын сактоого жана жайылтууга көмөктөшө турган зарыл болгон көндүмдөрдү берет.

Курстар

Курстарга өзгөртүү киргизүү зарыл. Студенттер бардык милдеттүү курстарды аякташы керек жана 11 тандалма курстардан болжол менен бешөөнү тандоо талап кылынат.


Милдеттүү курстар

Программалоонун негиздери

Компьютердик тармакка киришүү

Маалымат структуралары жана алгоритмдер

Тиркемелердин маалымат базасы

Компьютер тармактары

Дискреттик математика

Программалык инженериянын негиздери

Сызыктуу алгебра жана матрицалар

Веб жана интернет технологиялары

Операциялык жана программалоо системалары


Тандоо предметтери

Бизнес системасын талдоо, долбоорлоо жана ишке ашыруу

Программалоону текшерүү жана сыноо

Бөлүштүрүлгөн системалар

Расмий тилдер, автоматика, эсептеп чыгаруучулук

Адамга багытталган системаларды долбоорлоо

Жасалма интеллектке киришүү

Компьютердик графика

Компилятордук дизайн

Параллелдүү архитектура жана программалоо

Өнүктүрүү үчүн маалымат жана байланыш технологиялары

Сүрөттөп көрсөтүү жана компьютердик көрүү

Карьера жолдору

Сиздин экинчи даражадагы предметтериңиз адистиктин негизги багыттарын толуктайт. Билим базасын жана көндүмдөрдү байытып, келечектеги иш берүүчү үчүн ар тараптуу талапкер катары даярдайт. Мисалы, сиздин негизги адистигиңиз компьютер илимдери болуп, ал эми экинчи даражадагы билим өнүктүрүүнү таануу тармагында болсо, сиз маалымат технологиялары көндүмдөрүнө ээ болгон жана Борбордук Азияны өнүктүрүү боюнча түшүнүгү бар адис катары эл аралык өнүктүрүү тармагында иштей аласыз.