Жер жана айлана-чөйрө жөнүндө илимдер, BSc

Сиз айлана-чөйрөгө көңүл кош эмессизби? Экологиялык иш-аракеттерди жакшыртуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү көрүп жатасызбы? Борбор Азиядагы уникалдуу ресурстарды коргоого өзүңүздү милдеттүү сезесизби? Дүйнөлүк проблемаларды илимий түшүнүктөрдү колдонуу менен чечкенди жакшы көрөсүзбү? Эгер ошондой болсо, анда БАУнун жер жана экологиялык илимдер программасы сиз үчүн!

БАУнун чектеш предметтик жер жана экологиялык программасы жетекчилерди жана окумуштууларды өзүнө тартып, коомдук-маданий, экологиялык жана геологиялык системаларды изилдөө үчүн баарысынын башын бириктирет. Программа кеңири турмуштук тажрыйбаларды, Борбор Азиядагы тоолуу аймактарда экологиялык зоналар жана маданияттын көп түрдүүлүгү, ошондой эле климаттын өзгөрүшү, жакырчылык, айлана-чөйрөнүн бузулушу, касташуу, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздуктун комплекс катары региондук жана глобалдык маселелерди карайт. Жер жана экология боюнча окуу программасы Канаданын Британдык Колумбия университети менен кызматташтыкта иштелип чыккан жана бул адистештирүү БАУнун Тоо коомчулуктарын изилдөө институтунун ресурстарынан пайдаланат.

Окуу программасы табигый илимдер, коомдук жана гуманитардык илимдер изилдөө аркылуу жер жана айлана-чөйрөнү өздөштүрүүгө бекем негиз берет. Ошондой эле маанилүү кесиптик жана илимий-изилдөө көндүмдөрүн өнүктүрүү, ошондой эле сизге кызыгууңузду арттырган адистешкен тармактарда изилдөө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылат.

Биздин кампус тоолуу коомчулук жашаган аймактарда жайгашкан жана студенттерге өзгөчө билим мейкиндигин камсыз кылат. Сиз БАУнун Жаратылышты үйрөнүү демилгесин колго алган жана ресурстарды кеңири диапазонун сунуштаган Тоо коомчулуктарын изилдөө институтуна, анын ичинде БАУнун Геомаалыматтык тутумдарга (ГИС) лабораториялык жана илимий эл аралык окумуштуулардын тармагына жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз.

Курстар

Курстар өзгөрүлүшү мүмкүн.

Милдеттүү курстар
Химия - жер жана айлана-чөйрө илимдери үчүн киришүү
Физика - жер жана айлана-чөйрө илимдери үчүн киришүү
Экология - өзгөрүлүүчү экология


Милдеттүү курстар
Аралаш изилдөө методдору
Географиялык маалымат системасы (ГИС) жана аралыктан байкоого киришүү
Билүү жолдору: Тоолуу шарттардагы айлана-чөйрө теорияда жана практикада
Курчап турган чөйрөнү башкаруу: суу, аба, жер, жана биосфера
Тоолуу аймактарда курчап турган чөйрөнү коргоо жана өнүктүрүү
Илим, таасири жана климаттын өзгөрүү татаалдыгы
Тоолуу аймактарда жаратылыш кырсыктарын жана тобокелчиликтерди башкаруу
Геология жана жер кубулуштарына киришүү
Геологиялык материалдар жана ресурстарына киришүү
Тоо шарттарында кыртыш үстүндөгү процесстер
Гидрология жана гидрогеология


Айлана чөйрө илимдери боюнча тандалма курстар
Консервация илими
Колдонмо экология
Курчап турган чөйрөгө таасир жана тобокелчиликти баалоо
Алдыңкы ГИС жана алыстыктан байкоо


Тандалма геология илими боюнча курстар
Геохимия
Тектоника жана структуралык геология
Чөкмөлөр, стратиграфия жана көмүр суутек ресурстары
Пайдалуу кендер, петрология жана казылып алынган ресурстар

Карьера жолдору

Сиздин экинчи даражадагы предметтериңиз адистиктин негизги багыттарын толуктайт. Билим базасын жана көндүмдөрдү байытып, келечектеги иш берүүчү үчүн ар тараптуу талапкер катары даярдайт.