«Жер жана айлана чөйрө жөнүндө илимдер», BSc

Айлана-чөйрөнү окуп үйрөнүүгө кызыгасыңбы? Жаратылышты коргоо чараларын жакшыртуу боюнча өз идеяларың барбы? Борбор Азиядагы уникалдуу жаратылыш ресурстарын сактоону каалайсыңбы? Реалдуу маселелерди чечүүдө илимий концепцияларды колдонууну каалайсыңбы? Андай болсо БАУнун “Жер жана айлана чөйрө жөнүндө илимдер” программасы сиз үчүн!

БАУнун “Жер жана айлана чөйрө жөнүндө илимдер” дисциплина аралык программасы компетенттүү, өз ишине берилген илимпоздорду жана лидерлерди даярдоо менен социалдык-маданий, экологиялык жана геологиялык системаларды окутуп үйрөтүүнү максат кылат. Программа реалдуу экологиялык шарттарды жана Борбор Азиянын тоолуу райондорунун маданий өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен иштелип чыккан. Ошондой эле татаал аймактык жана глобалдык көйгөйлөрдү: климаттын өзгөрүүсү, жакырчылык, экологиялык шарттардын начарлоосу, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздуктарды чечүүгө багытталган.

Окуу программасы Канададагы Британ Колумбия Университети менен бирдикте иштелип чыккан, андан сырткары бул адистик Тоолук Жамааттар изилдөө институту менен бирдикте өнүгүүдө.

“Жер жана айлана чөйрө жөнүндө илимдер” программасы дүйнөлүк алдыңкы окуу жайлар менен бирдикте иштелип чыккан. Ал курчап турган чөйрөнү коргоо жаатында табигый, социалдык жана гуманитардык илимдерди окутуу менен алгачкы базалык билимдерди берет. Андан сырткары бул программа кесиптик маанилүү жана илимий изилдөө көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жана тандалып алынган адистик боюнча түрдүү багытта изилдөө жүргүзөт.

БАУнун кампустарынын тоолуу райондордо жайгашуусу – окутуу үчүн уникалдуу платформа. Илим изилдөө жана билим берүү максатында социалдык экологиялык түзүлүштөрүн окуп үйрөнүү демилгелерин ишке ашыруу үчүн Студенттер БАУнун Тоолук Жамааттар изилдөө институтунун ресурстарына ачык мүмкүндүктөрдү ала алышат. Институт кеңири спектрдеги ресурстарды сунуш кылат. . Андан сырткары геомаалыматтык системалардын заманбап лобараториясы, (ГИС) илимий долбоорлор боюнча кызматташтыкты ишке ашыруучу, илим изилдөөчүлөрдүн эл аралык тармактарына мүмкүндүк алышат.

БАУнун «Жер жана айлана чөйрө жөнүндө илимдер» программасынын окутуучулар курамы

Муродбек Лалджебаев
Бен Джарихани
Мохсен Моаззен

Милдеттүү курстар

 • Химия, физика жана экологиянын негиздери
 • Заманбап табият таануу концепциялары
 • Экономикалык география жана Таджикистандын демографиясы
 • Географиялык - маалыматтык системасына (ГИС) киришүү жана дистанттык зонд менен изилдөө
 • Комбинирленген изилдөө методдору
 • Таануу жолдору: тоолуу райондордун курчап турган чөйрөсү теорияда жана практикада
 • Жаратылышты коргоо ишмердигин башкаруу: суу, аба. жер жана биосфера
 • Курчап турган чөйрө жана тоолуу райондорду өнүктүрүү
 • Илим, климаттын өзгөрүүсү жана таасир этүүсү
 • Тоолуу райондордогу табигый кырсыктарды башкаруу
 • Геологияга киришүү жана жер кыртышынын кыймылы
 • Геологиялык материалдарга жана запастарга киришүү
 • Тоолуу райондордогу жер үстүндөгү болуучу процесстер
 • Гидрология жана гидрогеология

Адистештирилген курстар

Экология:

 • Жаратылышты коргоо жана жаратылышты рационалдуу пайдалануу
 • Колдонмо экология
 • Курчап турган чөйрөгө жана тиешелүү таобокелдиктерге таасир этүүнү баалоо
 • ГИС жөнүнүдө жана дистантык зондирлөө

Геологияs:

 • Геохимия
 • Геодинамика жана структуралык геология
 • Чөкмө калдыктар, стратиграфия жана суутек ресурстары
 • Минералдар, петрология жана кен байлыктар

* Предметтер алмашышы мүмкүн

Студенттерге тандоо курстары мамлекеттик талаптарга ылайык сунушталат, ошондой эле алар башка адистиктер боюнча да акысыз тандоо курстарын тандай алышат.


Сиз төмөнкү кесиптик көндүмдөргө ээ боло аласыздар

 • Реалдуу керектөөлөрдү чечүү же изилдөө жүргүзүү үчүн атайын көндүмдөрдү колдонуу.
 • Учурдагы экологиялык көйгөйлөрдү чечүү жана экономикалык таасир этүү аракеттери үчүн коомдук баалоо, аларды түшүнүү менен илимий билимдерди бириктирүү.
 • Жергиликтүү же салттык билимдерди изилдөө иштеринде пайдалануу.
 • Ар түрдүү изилдөө методдорун жана талаа иштери үчүн жабдууларды пайдалануу менен экологиялык жана геологиялык маалыматтарды жыйноо.
 • Геологиялык жана жаратылыштык үлгүлөргө лабораториялык жабдуулар жана талаада өлчөөчү аппараттардын жардамы менен анализ жүргүзүү.
 • Илимий концепцияны жазуу, оозеки, графикалык формада техникалык билимдерге ээ болуу менен жана ээ болбо. аудитория үчүн эффективдүү берүү.

Карьера келечеги

Кошумча адистештирүү - кызмат издөөдө атаандаштыкта өз жөндөмдүүлүгүнүздү көрсөтө алууга, өз билимдериңерди жана көндүмдөрүңөрдү кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет.

 • Географиялык маалыматтык системалар
 • Пайдалуу кен байлыктарды издөө жана табуу
 • Кайра калыбына келүүчү Энергиянын булактары
 • Анализ жана маалыматтык технологияларды (ИТ) колдонуу
 • Мониторинг, калыбына келтирүү, саясат анализи жана курчап турган чөйрөгө таасир этүү
 • Курчап турган чөйрөнү коргоо жана табигый кырсык тобокелдиктерин башкаруу
 • Табигый ресурстарды рационалдуу пайдалануу
 • Тоо туризми