'Жер және қоршаған орта туралы ғылымдар', ғылым бакалавры

Қоршаған ортаны зерттеумен айналысасың ба? Табиғатты қорғау шараларын қалай жақсарту туралы өз ойың бар ма? Орталық Азияның бірегей табиғи ресурстарын сақтағың келе ме? Нақты міндеттерді шешуде ғылыми тұжырымдамаларды қолданудың артықшылығын сезесің бе? Олай болған жағдайда, "Жер және қоршаған орта туралы ғылымдар" бағдарламасы – сен үшін.

ОАУ "Жер және қоршаған орта туралы ғылымдар" бағыты бойынша пәнаралық бағдарламасы құзыретті және өз идеясына берілген көшбасшылар мен ғалымдарды дайындау үшін әлеуметтік-мәдени, экологиялық және геологиялық жүйелердің зерделенуін болжайды. Бағдарлама Орталық Азияның таулы аудандарындағы нақты экологиялық жағдайлар мен мәдени ерекшеліктерді ескере отырып әзірленген. Ол климаттың өзгеруі, кедейшілік, экологиялық жағдайдың нашарлауы, шыдамсыздық, азық-түлік және энергетикалық қауіпсіздік сияқты күрделі өңірлік және жаһандық проблемаларды шешуге бағытталған. Оқу ағдарламасы Канаданың Британдық Колумбия университетімен бірлесе отырып әзірленген, сонымен қатар бұл мамандық ОАУ Тау-кен Қоғамдастықтарын Зерттеу Институтының арқасында дамып келеді.

"Жер және қоршаған орта туралы ғылымдар" бағдарламасы дүние жүзінің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарымен бірлесе әзірленеді. Ол жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитариялық ғылымдарды зерттеу есебінен қоршаған ортаны қорғау саласында базалық білім береді. Сонымен қатар, бұл бағдарлама маңызды кәсіби және зерттеу дағдыларын дамытуға ықпал етеді және таңдап алынған мамандану бойынша әртүрлі салаларда зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді.

Таулы аудандарда орналасқан ОАУ кампустары – білім беруге арналған бірегей платформа. Студенттерге зерттеу және білім беру мақсаттары үшін әлеуметтік-экологиялық жүйелерді зерттеу жөніндегі бастаманы жүзеге асыратын ОАУ тау-кен қауымдастықтарын зерттеу институтының ресурстарына қол жетімділігі ашық. Институт ресурстардың кең аясын ұсынады. Заманауи геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) зертханасынан басқа, студенттер ғылыми жобалар бойынша ынтымақтастық орнатуға болатын халықаралық ғылыми қызметкерлер желісіне қол жеткізе алады.

Курстар тізімі:

Алдын ала курс шегіндегі пәндер
Химия – Жер және қоршаған орта туралы ғылымдар аясындағы химияның кіріспе курсы
Физика – Жер және қоршаған орта туралы ғылымдар аясындағы физиканың кіріспе курсы
Экология – Эволюциялық экология


Міндетті пәндер
Аралас зерттеу әдістері
Географиялық ақпараттық жүйеге (ГАЖ) енгізу және қашықтықтан сүңгілеу
Таным жолдары: теория мен практикадағы таулы аудандардың қоршаған ортасы
Табиғатты қорғау қызметін басқару: су, ауа, жер және биосфера
Таулы аудандардағы қоршаған орта және даму
Климаттың өзгеруінің ғылымы, әсері және көп буындылығы
Таулы аудандардағы дүлей зілзала тәуекелдерін басқару
Геологияға кіріспе және жер қабығының қозғалысы
Геологиялық материалдар мен қорларға кіріспе
Таулы аудандардағы жер бетінде болатын процестер
Гидрология және гидрогеология


Қоршаған орта туралы ғылымдар аясындағы факультативтік пәндер
Табиғатты қорғау және табиғатты оңтайлы пайдалану
Қолданбалы экология
Қоршаған ортаның және олармен байланысты тәуекелдердің ықпалын бағалау
ГАЖ және қашықтан сүңгілеу туралы арнайы курс


Геология аясындағы факультативтік пәндер
Геохимия
Геодинамика және құрылымдық геология
Шөгінді түзілімдер, стратиграфия және көмірсутегі ресурстары
Минералдар, петрология және пайдалы қазбалар

Мансап перспективалары

Қосымша мамандандыру өз білімдері мен дағдыларын кеңейтуге мүмкіндік береді, бұл белгілі бір лауазымға бәсекеге қабілетті үміткер болуыңа мүмкіндік береді.


Word-cloud: кеніш, геолог-седиментолог, ресурстар, нормалар, сарапшы, үйлестіруші, еңбекті қорғау, қысқарту, бұрғылау алаңы, вулкантанушы, бөлім, гляциолог, инспектор, стратиграф, қолданбалы, маман, шахта, факторлар, гигиена, радиация, адам, мұз, қауіпті, өнеркәсіптік, кенші, микропалеонтолог құқығын қолдану, саясат, еңбекті қорғау, су, қадағалау, қауіпсіздік техникасы, геолог, еңбек, кеңесші, зиянды, табиғи, минералтанушы, су, геология, міндеттер, қадағалау, тауарлар, қалдықтар, инженер, техник, инспектор, ластану, көлік, сейсмолог, жанар-жағармай, ауыл шаруашылығы, геоморфолог, геохимик, экологиялық, құрылымдық, гидролог, мұнай кен орны, су тасқыны, лоббист, ғылыми зерттеуші, қайталама өңдеу, санитария, геофизик, мұхиттанушы, жоспарлау жөніндегі маман, саналуандылық, басшы.