Экономика, BA

Экономикалык жактан натыйжалуу ишкер болууга кызыгдарсызбы? Борбордук Азиянын экономикалык өнүгүүсүнө салым кошууга кызыгдарсызбы? Күчтүү уюмдарды түзүп жана экономикалык саясатты илгерилетүүнү каалайсызбы? Борбордук Азиянын экономикасы дүйнөлүк экономикага кандайча дал келери сизди тынчсыздандырып жатабы? Андай болсо БАУнун Экономика боюнча программасы сиз үчүн!

БАУнун максаты - Борбордук Азия жана дүйнөлүк экономиканын көйгөйлөрүн түшүнгөн стратегиялык ойчул экономисттерди, соода жана чет өлкөлүк түздөн-түз инвестиция боюнча натыйжалуу саясатты кабыл алуучуларды, практикалык талдоочуларды даярдоо.

Программа дүйнөлүк экономикалык түшүнүктөргө жана Борбордук Азиянын өнүгүп келе жаткан экономикасына жана мүмкүнчүлүктөрүнө багытталган. Ал экономикалык реформаларды, мамлекеттик күчтүү саясатты түзүү жана жеке сектордун өсүшүнө салым кошуу боюнча аймактык саясатты алып барууга өбөлгө түзөт.

Окуу программасы Москвадагы Улуттук изилдөө университетинин Жогорку экономика мектеби (Орусия) жана Ригадагы Стокгольм Экономика мектеби (Латвия) менен бирдикте иштелип чыккан.

Сиз Борбордук Азия регионунда социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатты колдогон, ошондой эле региондогу мамлекеттик министрликтер менен бекем өнөктөштүгү бар БАУнун Мамлекеттик башкаруу жана саясат институту менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. БАУнун экономика программасы практикага негизделген, ишкердик менен экономикалык өнүгүүнүн ортосундагы ажырагыс байланышты окуу жана үйрөнүү практикасы жана башка мүмкүнчүлүктөр аркылуу камсыз болот.

Курстар

Курстар өзгөртүлүшү мүмкүн


Милдеттүү сабактар
Алдыңкы статистика
Экономика
Орто аралык макроэкономика
Орто аралык Микроэкономика
Эконометрика I
Эконометрика II
Эл аралык экономика: соода теориясы жана саясаты
Эл аралык акча экономикасы
Экономиканын жана экономикалык ой пикирдин тарыхы
Аймактык экономика
Эл аралык уюмдардын ролу


Тандоо сабактары (адистик ичинде 6 курсту тандоо)

Айыл чарба саясаты, соода жана өнүгүү
Эмгек жана калкты иш менен камсыз кылуунун экономикасы
Энергетика жана жаратылыш ресурстарынын экономикасы
Алдыңкы соода теориясы жана саясаты
Алдыңкы микроэкономика
Алдыңкы макроэкономика
Ишкердүүлүктүн экономикасы
Социалдык ишкердик жана экономикалык өнүгүү
Чакан бизнести каржылоо: кредиттөөнүн экономикасы
Ишкердикти жана инновацияны башкаруу


Карьера жолдору

Сиздин экинчи даражадагы предметтериңиз адистиктин негизги багыттарын толуктайт, ошондой эле билим базасын жана көндүмдөрдү байытып, келечектеги иш берүүчү үчүн ар тараптуу талапкер катары даярдайт.