Экономика, BA

Карьераңды экономикалык саясат менен байланыштырууну жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык өнүгүүсүнө өз салымыңды кошууну каалайсыңбы? Коомчулукка пайда алып келген ишкер болууга умтуласыңбы? Фирмалардын маанилүү чечимдерди кабыл алууда пайдаланган аналитикалык каражаттары жөнүндө билүү сиз үчүн кызыктуубу? Экологиялык шарттардын төмөндөшү менен жакырчылыктын жана теңсиздиктин өсүшү сыяктуу Глобалдык экономикалык маселелерди чечүү жолдоруна жардам берүүнү каалайсызбы? Анда "Экономика" программасы сиз үчүн.

БАУнун максаты – стратегиялык ой жүгүрткөн, эффективдүү изилдөө жүргүзүүгө жөндөмдүү, саясат нормаларын иштеп чыккан, ишкердик менен аналитикалык иштер менен алектенген, экономикалык инструменттерди пайдалана алган Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана дүйнөнүн көп кырдуу эконономикасын түшүнгөн экономисттерди даярдоо, Студенттер үчүн көптөгөн, кеңири карьералык келечектерге жол ачылат. Экономисттер мамлекеттик жана жеке секторлордо, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдарда иштешет.

БАУнун «Экономика» программасы студенттердин керектөөсүнө, ар түрдүү кызыкчылыгына жараша курстарды сунуштайт. Студенттер экономикалык теориянын негиздерин, сандык методдорду үйрөнүү менен курсту өздөштүрүп башташат жана аларды экономиканын ар түрдүү жаатында: ишкананын экономикасы, экономикалык өнүгүү, ишкердик, эл аралык экономика и жаратылышты пайдалануу экономикасы ж.б. үйрөнүү үчүн пайдаланышат.

Окуу программасы Москавадагы Жогорку экономикалык мектеби, Изилдөө институтунун жана Стокгольм экономика мектеби Рига, Латвия менен бирдикте иштелип чыккан.

Студенттер үчүн БАУнун Борбор Азия өлкөлөрүнүн социалдык-экономикалык өнүгүү жаатында мамлекеттик саясатка терең анализ жүргүзүүчү «Мамлекеттик башкаруу жана саясат институтунун» ресурстарына кеңири мүмкүндүк алышат. Институт өлкөнүн аймактарынын мамлекеттик органдары менен тыгыз байланышта. БАУнун «Экономика" программасы ишкердик менен экономикалык өнүгүүнүн ажырагыс байланышына басым жасаган практикалык аспектини эске алуу менен иштелип чыккан.

БАУнун «Экономика» программасынын окутуучулук курамы

Брахим Феззани
Бернард Мусик
Анвар Насим
Якуб Полански
Мирзобобо Ёрмирзоев

Милдеттүү курстар

 • Микроэкономикага киришүү
 • Макроэкономикага киришүү
 • Статистика
 • Эконометрикага киришүү
 • Макроэкономиканын өркүндөтүлгөн курсу
 • Микроэкономиканын өркүндөтүлгөн курсу
 • Статистиканын тереңдетилген курсу
 • Колдонмо эконометрика
 • Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикасы

Атайын курстар

 • Өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн экономикасы
 • Жаратылышты пайдалануу экономикасы
 • Айыл чарба: саясат, соода-сатык жана өнүгүү
 • Эмгек экономикасы жана миграция
 • Туруктуу өнүгүү
 • Финансыга киришүү
 • Бухгалтердик эсеп
 • Ишкердик экономикасы
 • Социалдык ишкердик
 • Ишканаларды башкаруу жана инновация
 • Экономиканын жана экономикалык ойлордун тарыхы
 • Институциалдык экономика
 • Мамлекеттик сектордун экономикасы
 • Оюн теориясы
 • Эл аралык экономика: теория жана соода-сатык саясаты
 • Эл аралык валюталар мамилеси

* Предметтер алмашышы мүмкүн.

Студенттерге тандоо курстары мамлекеттик талаптарга ылайык сунушталат, ошондой эле алар башка адистиктер боюнча да акысыз тандоо курстарын тандай алышат.


Сиз төмөнкү кесиптик көндүмдөргө ээ боло аласыздар

 • Модель жана теория аркылуу комплекстүү экономикалык жана социалдык кубулуштарды түшүнүү жөндөмдүүлүктөрү.
 • Экономикалык өзгөрмөлүүлүктөрүнүн өз ара мамилелерин түшүнүү үчүн маалыматтарга сандык жана сапаттык анализ.
 • Ишкананын эффективдүүлүгүн аныктоо жүргүзүү, компаниянын наркын жана капиталдар менен өз ара мамилесин, Борбор Азия базарларындагы эмгек ресурстарынын жана технологиялар отосундагы факторлордун анализи.
 • Кеңири аудиторияда ар түрдүү концепцияларды берүү үчүн эффективдүү коммуникация жүргүзүү.
 • Өнүгүүгө тоскоолдук жаратуучу чакырыктарга тиешелүү суроолорду коюу жолу менен изилдөөгө туура келген критикалык баа берүү жана саясат түзүү үчүн маалымат менен камсыздоо.

Карьера келечеги

Кошумча адистештирүү - кызмат издөөдө атаандаштыкта өз жөндөмдүүлүгүнүздү көрсөтө алууга, өз билимдериңерди жана көндүмдөрүңөрдү кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет.

 • Жеке сектор
 • Банк сектору
 • Чакан жана орто бизнес
 • Мамлекеттик сектор
 • Өкмөттүк эмес уюмдар
 • Эл аралык уюмдар
 • Билим берүү жана илимий изилдөө ишмердиги