'Экономика', өнер бакалавры

Табысты кәсіпкер және Орталық Азия елдерінің экономикасын дамытуға өз үлесіңді қосқың келе ме? Мемлекеттік мекемелердің тиімділігін дамыту және ақылға қонымды экономикалық саясатты жылжыту қажет деп санайсың ба? Ғаламдық экономикада Орталық Азиы елдерінің рөлі сені толғандырады ма? Ендеше "Экономика" бағдарламасы ссаған арналған.

ОАУ мақсаты – стратегиялық ойлауға қабілеті бар және сауда мен тікелей шетелдік инвестициялар саласында тиімді басқарушы бола алатын экономистер дайындау, сондай-ақ, өңірде, Орталық Азия және әлем елдері экономикасының ерекшелігін түсінетін тәжірибелі сарапшылар өткір сұранысқа ие.

Бағдарлама жаһандық экономикалық тұжырымдамалар мен процестерді зерттеу ретінде сондай-ақ, өңірлік экономикалар мен мүмкіндіктердің дамуына бағытталған.

Студенттер мемлекеттік саясатқа негізделген экономикалық реформаларды жүргізуге және іске асыруға, өңірлік деңгейде шешімдер қабылдауға қажетті дағдылар мен білімдерін алады, бұл жеке секторды дамытуға септігін тигізеді.

Оқу бағдарламасы Зерттеу Институты мен Жоғары Экономика Мектебімен, Мәскеу және Стокгольм экономика мектебімен, Латвия, Рига бірлесе отырып әзірленген.

Студенттер үшін Орталық Азия елдерінде әлеуметтік-экономикалық даму саласындағы мемлекеттік саясатты терең талдау жүргізетін Мемлекеттік басқару институтының ресурстарына және ОАУ саясатына қол жетімді.

Институт өңірдегі елдің мемлекеттік органдармен тығыз байланыста.

ОАУ "Экономика" бағыты бойынша бағдарламасы тәжірибелік аспектілер ескеріле отырып әзірленген және кәсіпкерлік қызмет пен экономикалық даму арасындағы үздіксіз өзара байланыстарына назар аудартады.

Курстар

Өзгерістер болуы мүмкін.


Элективті

Ауыл шаруашылығы саласындағы саясат, сауда және даму

Еңбек және көші-қон экономикасы

Энергетика және табиғи ресурстар экономикасы

Тереңдетілген теория және сауда саясаты

Тереңдетілген микроэкономика

Тереңдетілген макроэкономика

Кәсіпкерлік экономикасы

Әлеметтік кәсіпкерлік және экономикалық даму

Шағын кәсіпорынды қаржыландыру, несиелендіру экономикасы

Кәсіпорынды және инновацияны басқару


Міндетті

Тереңдетілген статистика

Экономика

Макроэкономика (орташа деңгей)

Микроэкономика (орташа деңгей)

Эконометрика I

Эконометрика II

Халықаралық экономика: Сауда теориясы және саясаты

Халықаралық валюталық қатынастар

Экономика тарихы және экономикалық тұжырымдар

Өңірлік экономика

Халықаралық ұйымдардың рөлі


Мансаптық перспективалар

Қосымша мамандандыру өз білімдері мен дағдыларын кеңейтуге мүмкіндік береді, бұл белгілі бір лауазымға бәсекеге қабілетті кандидат болуыңа саған мүмкіндік береді.


Word-cloud: Word-cloud: дамыту, халықаралық сауда, энергетика, ресурстар, сенім, ауыл шаруашылығы жерлерін пайдалану, экономика, менеджмент, компания, коммерциялық қауіп, жазалау қызметі, банк қызметі, кәсіпкер, менеджер, еңбек сарапшысы, саясат, табиғи, ғылыми зерттеуші, орталық, оклад, тұтынушы, эконометрик, есептер, корпоративті, экономист, кредит, кеңесші, экономикалық, қарыз, инвестиция