БАУда @ Окуу

БАУ, көйгөйлөрдү чечүүчүлөрдү, ошондой эле, бир ыкма менен гана чектелип калбаган лидерлерди жаратат.

Сиз төмөнкүлөрдү билишиңизди каалайбыз:

 • жаңы маалыматты түшүнүү жана ар кандай илим чөйрөлөрүнөн келген жаңы көндүмдөрдү өздөштүрүү;
 • сүйлөшүү, талкуулоо, суроо берүү, жакшы маалыматтарды түшүнүү жана аны билимге айландыруу үчүн кызматташуу;
 • билим жөнүндө ойлонуу жана анализдөө, өз жумушуңуз жана коомчулук, бүтүндөй дүйнө үчүн пайдалуулугун жана актуалдуулугун баалоо; жана
 • Борбордук Азияда жаңы жана эски көйгөй маселелерди чечүү үчүн новатордук жаңы идеяларга түрткү бере турган пайдалуу нерселерди эске салуу жана колдонуу.

Бул максатка жетишүү үчүн, БАУнун өзгөчө ыкмасы төмөнкүлөрдү бириктирет:

 • гуманитардык жана табигый илимдер боюнча кеңири билим берүүдө предметтердин негизинде сын ой жүгүртүү, аналитикалык жана техникалык көндүмдөрдү жаратуу;
 • Маанилүү жана тиешелүү чөйрөдө жогорку деңгээлдеги дүйнөлүк ЖОЖдор тарабынан иштелип чыккан тартип боюнча билим берүү; жана
 • Үйрөнгөңүздү реалдуу дүйнөнүн көйгөйлөрүнө иш жүзүндө колдонууга сизге мүмкүндүк бере турган эксперименталдык билим берүү.

БАУ @ жөнүндө билүүнүн ар түрдүү жолдору

Борбордук Азиядагы экологиялык, маданий, саясий, экономикалык жана социалдык контекстке жана көйгөйлөргө академиялык окууну байланыштырган, аймактык басым жасоо менен дүйнөлүк класстагы билим берүү.

Профессордук- окутуучулук коллективи, чакан класстарда окутуу жана үйрөнүү учурунда ар бир студентке жекече көңүл бурат жана окуу материалдарды үйрөнгөнүн жана колдонгонун камсыз кылууга өздөрүн арнайт.

Негизги компетенттүүлүк жана гуманитардык илимдер, этика, изилдөө ыкмалары боюнча сын ой жүгүртүү, сандык ой жүгүртүу, жазууну жана ишкердүүлүктү камтыйт.

Эксперименталдык билим берүү, аймактык өнүктүрүүгө салым кошкон класстык билим менен чыныгы дүйнө ортосундагы байланышты иштеп чыгат:

 • чет өлкөлөрдөгү жана Борбордук Азиядагы алдынкы компанияларда жана өнүгүп жаткан мекемелерде төлөнүүчү жайкы практикадан өтүү.
 • Курстук иштер академиялык концепцияларды чыныгы дүйнө кырдаалдарда колдонуу команда менен иштөөнү талап кылат.
 • Сиз коммерциялык же киреше албай турган өз уюмүнүзду түзүу үчүн план иштеп чыгасыз; учурдагы уюмга татаал кыйынчылыктарды чечүүгө жардам бериңиз, ар кандай коомдук кызмат көрсөтүү долбоорлорун башкарасыз.
 • Иш-жүзүндөгү мисалдар студенттерге, реалдуу жашоодо проблемаларды чечүү тажрыйбасын жана дараметин өнүктүрүү, теорияны практика аркылуу үйрөнүүгө шарт түзөт.

Кампустагы турмуш формалдуу эмес окуу, коомдук жана илимий клубдарга таандык болуу жана өмүр бою сакталып калчу байланыштарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Чек арада жашоо жана БАУнун үч кампусунда окуу.

Студенттерге багытталган айлана чөйрө билимди жана шыктарды студенттин келечеги жана тажрыйбаларды үйрөнүүгө байланыштырат.

Карьера кылуу үчүн программалар эл аралык жана аймактык илимий жана өнөр жай жетекчилеринин командалары тарабынан иштелип чыккан.

ОАУ кампустары орналасқан Орталық Азия елдерінің түрлі қалаларында тұру және оқыту тәжірибесі.

Ишкердик жана этикага басым жасоо жашаган жана иштеген коомду калыптандырган демиогелүү адамдарды даярдоо.

Студенттик жашоо жана окутуучулар, кенешчилер менен устаттар сиздин академиялык тажрыйбаңызды жана натыйжаларды жогорулатуу үчүн сизге маанилүү академиялык жана жекече колдоо көрсөтүү.

БАУнун изилдөө институттарына жана алдыңкы мекемелерине, изилдөөчүлөрүнө жана маалыматка жетүү.