Бакалавриат программасы

БАУнун Гуманитардык жана так илимдер мектеби студенттерге алардын жеке жана кесиптик жашоосунда керектүү болгон инновацияларды түзүүдөгү жана көйгөйлөрдү чечүүгө ар түрдүү ыкмаларды интеграциялоо үчүн көндүмдөрүн жана билимдерин өнүктүрүүчү бакалаврдык программасын сунуш кылат.

Биздин окутуудагы уникалдуу ыкмаларыбыз төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • Түрдүү дисциплиналарда аналитикалык жана техникалык көндүмдөрүн, сынчыл ой жүгүртүүлөрүн өнүктүрүүчү гуманитардык жана техникалык билим берүү;
  • Өнүгүп бара жаткан өнөр жай тармактарында дүйнөлүк, алдыңкы жогорку окуу жайлар менен өнөктөштүктө иштелип чыккан бакалавриаттын окуу программасы;
  • Тиешелүү маселелерди чечүүдө теоретикалык билимдерди колдоно алууга мүмкүн болгон практикалык окутуу.

Сиздин БАУдагы академиялык өнүгүүңүз

БАУ сизге негизги жана кошумча (бакалавриат жана магистратура) адистиктер боюнча жогорку билим алууга мүмкүндүк берет. Беш жыл билим алуудан кийин сиз гуманитардык илимдердин (BA) бакалавры же табигый илимдер бакалавры (BSc) даражасын ала аласыз. БАУ интегративдик ыкманын негизинде негизги жана кошумча адистешүүнү (бакалавриатты же магистрликти) бирге сунуш кылган Борбордук Азиядагы биринчи университет болуп саналат. БАУда бардык бакалавриат программалары англис тилинде гана окутулат.

Өзүңүз тандап алган негизги жана кошумча адистешүүгө (бакалавриат же магистрликке) ылайык үч кампустун биринде окуп жана жашай аласыз. - Нарын, Кыргызстан(2016-жылы ачылган); Хорог, Тажикистан (2017); жана Текели, Казакстан (2022). Ошондой эле тандап алган тармакка жараша башка кампуста жок дегенде бир семестр билим алууга мүмкүнчүлүк ала аласыз.

Биздин кооперативдик билим берүү программасы жайкы стажировканын алкагында алдыңкы компаниялардан иш тажрыйба алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Абитуриенттин окуудагы жана окуудан сырткаркы иштердеги өзгөчө жетишкендиктерине жана окууга тапшыруудагы математикалык тестти ийгиликтүү тапшыруусуна карап, тандоо комиссиясы дароо эле биринчи курска кабыл алуу (даярдоо курсуна албастан) мүмкүнчүлүктөрүн түзүп бере алат

"Мени БАУнун биринчи курсуна дароо эле кабыл алышты. FLEX программасы боюнча АКШда окуп келгем. Андыктан бул университет мен үчүн абдан ылайыктуу болду. БАУда ар түрдүү улуттагы студенттер окушат жана ар түрдүү улуттагы мугалимдер иштешет. БАУ жаңы мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылат жана анын каныккан окуу программасы атайын Борбор Азия өлкөлөрүн өнүктүрүүгө багытталып иштелип чыккан. Биз ошондой эле спорттук оюндардын ар кандай түрүнө катышып, убакытты кызыктуу өткөрөбүз."

Фариза Косабекова
Хорог, Тажикстан
"Байланыш жана массалык маалымат каражаттары" адистиги
Нарын кампусу, 2022- класс
НАРЫН
КЫРГЫЗСТАН

Компьютердик илимдер, Коммуникация жана ММК адистиктерин тандаган студенттер Нарындагы кампусунда (Кыргызстан) окушат.
ХОРОГ
ТАЖИКИСТАН

Экономика жана Жер жана айлана чөйрө илимдери студенттер Хорог кампусунда (Тажикстан) билим алышат.
ТЕКЕЛИ
КАЗАКСТАН

Инженердик-техникалык илимдер жана Бизнес жана башкаруу адистигине кызыккан студенттер Текели кампусуна катталса болот (2022 – жылдан баштап).

Мугалимдер менен таанышыңыздар

Люси Палмер,
"Коммуникация жана ММК" адистиги боюнча чакырылган мугалим
Нил Галлагер,
Компьютердик илимдер адистиги боюнча чакырылгын профессор
Ребекка Рамсай,
Тарых сабагынан улук окутуучусу

Академиялык өнөктөштөр

Беш жылдык программанын алкагында БАУ студенттери Канаданын Торонто шаарындагы Сенека колледжи менен кызматташтыкта иштелип чыккан интенсивдүү даярдоо программасын аякташат. БАУнун окуу программасы Канаданын Торонто (Компьютердик илимдер) университети, БритандыкКолумбия университети, (Жер жана курчап турган чөйрө жөнүндө илимдер), Москвадагы Улуттук изилдөө университетинин жогорку экономика мектеби, Стокгольм экономика мектеби /Рига,Латвия (Экономика) жана Сидней технологиялык университети, Австралия (Байланыш жана массалык маалымат каражаттары) менен биргеликте иштелип чыккан. Ошондой эле БАУ Канаданын Виктория университети менен да кооперативдик билим берүү программасын иштеп чыгууда өнөктөш болуп саналат.

БАУ төмөнкү компоненттерди ичине камтыган бакалавриаттын беш жылдык төмөндөгү түзүлүштөгү программаны сунуш кылат.

  • Даярдоо, предметтер аралык, жалпы билим берүүчү жана милдеттүү курстар;
  • Алты негизги адистештирүү (ошондой эле, кошумча тандалып алынышы да мүмкүн);
  • Өндүрүштүк практика.

"Негизги адистештирүүчү предметтерди окуп үйрөнүү мен үчүн унутулгус. Менде эки кампуста окууга, башкача айтканда Кыргызстандын жана Бадахшандын маданий баалуулуктары менен таанышууга эң сонун мүмкүнчүлүктөр болду Жайында болсо мониторинг жана баалоо боюнча USAID уюмунда практика өтөдүм. Мен ишкердик жүрүм-турум мамилелеринин стандарттары, маалыматтык анализдердин теориялары жана методдору, маалыматтарды жыйноо ж.б. сыяктуу кесиптик ишмердүүлүктүн чыныгы дүйнөсүнө жолуктум десем болот."

Озар Айни
Душанбе, Таджикистан
Компьютер илимдери, Нарын кампусу
2021-класс

Даярдоо программасы

БАУнун бакалавриатынын биринчи жылында бардык студенттер эл аралык стандарттын негизинде иштелип чыккан, англис тилдүү окуу чөйрөсүндө ийгилик жаратууга жана базалык билимдерге жана көндүмдөргө багытталган даярдоо программасында билим алышат. Программа англис тили, математика жана табият таануу илимдеринин курсун камтыйт.

 

БАУнун бакалавриат программасынын негизги предметтери

Компьютердик илимдер, Илимдердин бакалавры
Технологияларга кызыгасыздарбы жана өнүккөн аймактык индустриянын бир бөлүгү болгуңуз келеби? Заманбап технологияларды башкаруу менен көндүмдөрүңүздөрдү жана жөндөмдүүлүктөрүңүздөрдү өнүктүрүүнү каалайсызбы?Технологиялар дүйнөсүнө кирүү жана өз бизнесиңизди баштоо же билим алууну улантуу үчүн программалык камсыздоону, аппараттык каражаттар жана математиканы өздөштүрүүнү каалайсызбы? Тажрыйбалуу жана белгилүү окутуучулар окуткан Орто Азиядагы компьютердик илимдердин жаңы багыттарын окуп үйрөнгүңүз келеби? Анда БАУнун «Компьютердик илимдер» программасы сиз үчүн!

Коммуникация жана массалык маалымат каражаттары
Эгер сиз таланттуу сөзмөр, же жөн гана коммуникабелдүү адамсызбы? Өз шаарынызды жана коомчулукту башка дүйнө менен байланыштыргыңыз келеби? Орто Азиядагы маалыматтык түзүлүшкө өз салымыңызды кошууну каалайсызбы? Медиа технологияларды пайдалануу менен аймактагы өзгөрүүлөргө, алмашууларга себепчи болгунуз келеби? Эгер сиз креативдүү болсоңуз жана тилдерди аздектей билсеңиз, анда. "Коммуникация жана ММК" программасы сиздер үчүн!

Жер жана айлана чөйрө, BSc
Айлана-чөйрөнү окуп үйрөнүүгө кызыгасыңбы? Жаратылышты коргоо чараларын жакшыртуу боюнча өз идеаларың барбы? Борбор Азиядагы уникалдуу жаратылыш ресурстарын сактоону каалайсыңбы? Реалдуу маселелерди чечүүдө илимий концепцияларды колдонууну каалайсыңбы? Андай болсо БАУнун “Жер жана айлана чөйрө жөнүндө илимдер” программасы сиз үчүн!

Экономика, BA
Карьераңды экономикалык саясат менен байланыштырууну жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык өнүгүүсүнө өз салымыңды кошууну каалайсыңбы? Коомчулукка пайда алып келген ишкер болууга умтуласыңбы? Фирмалардын маанилүү чечимдерди кабыл алууда пайдаланган аналитикалык каражаттары жөнүндө билүү сиз үчүн кызыктуубу? Экологиялык шарттардын төмөндөшү менен жакырчылыктын жана теңсиздиктин өсүшү сыяктуу Глобалдык экономикалык маселелерди чечүү жолдоруна жардам берүүнү каалайсызбы? Анда "Экономика" программасы сиз үчүн.

Инженердик-техникалык илимдер, бакалавр илимдери (2022-жылы ачылуусу күтүлүүдө)
Сизге механизмдердин түзүлүшү, аларды чечүү жана үйрөнүү жагабы? Алардын абдан жакшы иштеши үчүн эмне кылуу керек экендиги ойлондурабы? Реалдуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн илимий концепцияларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн көрөсүзбү? Татаал маселелерди чечүү жолдорунун жаңы ыкмаларын ар дайым издеп келесизби? Андай болсо«Инженердик-техникалык илимдер» программасы - сиздер үчүн.

Бизнес жана башкаруу, BA ( 2022 жылдары ачылуусу күтүлүүдө)
Сиз бизнес дүйнөсүндө лидер болууну каалайсызбы? Өз бизнесиңди ачуу жөнүндө идеяларыңыз барбы? Борбордук Азиянын экономикалык өнүгүүсүнө жардам көрсөтүүчү көндүмдөрдү үйрөнгүңүз келеби? Андай болсо БАУнун бизнес жана башкаруу программасы сиз үчүн!


Өндүрүштүк практиканын программасы

БАУнун өндүрүштүк практикасынын программасы – бул тандап алган адистиктиги боюнча иштөөсүнө багытталган окутуу. Студенттер өз жашоолорунда кесиптик ишмердүүлүгүндө өздөрү тандап алган адистиктерге байланыштуу мейли ал жеке менчик, мамлекеттик же жарандык сектордо болсун, алар бул алган билимдерин колдоно алышат. Программа студенттерге университетти аяктагандан кийин окуу, илимий жана кесиптик ишмердүүлүгүндө ийгиликке жетишүү үчүн акы төлөнүүчү жана акы төлөнбөөчү үйрөнчүк кызматтарды (стажировка) сунуштайт.

БАУнун өндүрүштүк практикасынын программасы Виктория университети (Канада) менен бирдикте иштелип чыккан

БАУнун бакалавриатынын студенттери үчүн бул программа милдеттүү болуп саналат. Бул, студенттерди эл аралык жана жергиликтүү жумушчу чөйрөсү менен тааныштырууга болгон эң сонун инновациялык аракет. Беш жылдык билим берүү программасынын алкагында студент үч жыл катары менен (жайкы мезгилдерде) өздөрүнө ылайык келген уюмдарда иштөөгө мүмкүнчүлүк алышат. Окутуу бардык процесстер аралыгында болуп, иш издөө, өз ара мамилелешүү сыяктуу баалуу көндүмдөргө ээ болууну камтыйт жана ар канда илимий изилдөөлөргө үйрөнчүк катары катышууга мүмкүнчүлүк алышат.

> БАУнун Өндүрүштүк практикасынын программасы жөнүндө кененирээк билүүнү кааласаныз бул жерди басыныз.


Илимий-изилдөө мүмкүнчүлүктөрү

БАУ сиздердин илимий потенциалыңыздардын ачылышына академиялык кеңири мүмкүнчүлүктүрдү ачып бере алат. Сиздер илимий изилдөө жаатында эксперттер менен кызматташуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, жана БАУнун окуу борборлору менен илимий изилдөө институттарына эркин мүмкүндүк ала аласыздар. Жетекчи окумуштуулар менен бирдикте илмий макалаларды жарыялоого, дипломдук иштерди аткарууда консультация алууга, практикада дисциплина аралык ыкмаларды колдонууга, өз изилдөөлөрүңөрдү жүргүзө аласыздар.