Топуракты эксперименттер аркылуу изилдөө жана баалоо

Date: 30 December 2019
View or download PDF (in Kyrgyz)
Other languages: English | Русский язык |
Колдонмо Борбордук Азия Университетинин (БАУ) Тоолуу аймактарды изилдөө институту тарабынан «PALESCA — Борбордук Азиядагы палеоклимат, курчап турган чөйрөнүн өзгөрүшү жана өз ара социалдык аракеттер» долбоорунун алкагында Германиянын геоилимдерди изилдөө борборунун (GFZ)  жана Германиянын билим берүү жана илим Федералдык министрлигинин (BMBF) колдоосунда даярдалып чыгарылды. Бул окуу колдонмосу 5-11-класстары үчүн кыргыз жана орус тилдеринде иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жактырылды.

Анда беш тематикалык бөлүм жана жеткиликтүү материалдарды колдонуу менен 16 экспериментти жүргүзүүгө көрсөтмө, ошондой эле, бир нече тажрыйбалык тапшырмалар камтылган. Бул кошумча материалды пайдалануу окуучулардын география, химия, биология жана физика боюнча билимдерин кеңейтүүгө жардам берет. Колдонмонун материалдары акыркы эки жыл аралыгында жарандык билим берүүнү өнүктүрүү боюнча PALESCA долбоорун жүзөгө ашырууга тартылган Нарын облусундагы Нарын шаарынын, Ат-Башы районунун жана Нарын районунун бир нече пилоттук орто мектептеринин мугалимдери менен биргеликте сыналып, колдонууга жатыктырылган.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more