Жусуп Абдрахманов: Кулакка тартуу, басмачылык, улуу жут

Type: Report
Size: 3MB
Date: 18 August 2020
View or download PDF
Other languages: English |
Макалада Кыргыз АССР Эл Комиссарлар Кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахмановдун 1930-жылдардагы Кеңеш бийлигинин кулакка тартуу саясатына каршы сын көз-карашы, басмачылык кыймылды алдын алуудагы мамлекеттик ишмердүүлүгү жана 1932-жылдагы улуу жутта элин ачарчылыктан сактоо менен келгин казактарга боордоштук камкордугу буга чейин жарык көрө элек архивдик материалдар менен жаңыча көз карашта берилди.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more