Эмне үчүн Борбордук Азияда «Жер жана айлана-чөйрө илимин» окуу зарыл?

Date: 03 March 2016
Бул макала, жогорку окуу жайларына тапшыруу учурунда келип чыккан суроолорду жана мүмкүнчүлүктөрдү аныктоого багытталган “Жогорку окуу жайын тандоо” аттуу макалалар жыйнагына кирет. Аталган жыйнак, 2016-жылдын сентябрь айында баштала турган окуу жылына абитуриенттерден алгачкы жолу заявкаларды кабыл алып жаткан Борбордук Азия Университети (БАУ) тарабынан даярдалган. Окууга заявкаларды тапшыруунун акыркы күнү 18-март 2016-жыл.
 
 
Борбордук Азиянын көркөм тоолуу аймагында жайгашкан кампуста “Жер жана айлана-чөйрө илими” боюнча илимий даража алууну каалайсыңбы? Борбордук Азия Университетинин кампустары тоолуу аймактарда жайгашкандыктан студенттер үчүн өзгөчө билим алуу шарттары түзүлгөн. Бздин көз карашыбызга ылайык, Борбордук Азиянын келечеги, тоолуу аймактарда жашаган коомчулуктардын турмушунан кабардар, айлана-чөйрө жаатында жогору жөндөмдөргө ээ адистерди даярдоодо. 
 
Борбордук Азиянын байлыгы – анын жаратылыш ресурстары, ал эми бул ресурстардын маанисин толук түшүнүү жана аларды туура колдонуу – өнүгүүнүн кепилдиги. Регион ар түрдүү байлыктарга ээ: кенен жайыттарга жана уникалдуу токой ресурстарына, ошондой эле минералдык ресурстарга. Ал эми, тоолордун чокуларындагы мөңгүлөр, дарыялар жана көлдөр болсо абдан маанилүү суу ресурстарын түзөт. Булардын баары тоо туризми үчүн адам буту баспаган бейиш, ал эми ошол жерде жашаган ар түрдүү улуттар бай каада-салттардын жана билимдин ээлери. 
 
Ошону менен катар, Борбордук Азиянын тоолору бир катар кыйынчылыктын дагы себеби. Тоолуу аймактардын тургундары табигый кырсыктарды жана климаттын өзгөрүүсүн биринчилерден болуп сезишет, ал эми суу ресурстары болсо саясий жана экологиялык  опузага айланган. Тоо кен иштетүүнүн жана айыл чарбасынын мааниси чоң, бирок көп учурда туура эмес башкарылып келген; ошону менен бирге туризм дагы деле жетиштүү деңгээлде өнүгө элек. 
 
БАУ сунуштаган “Жер жана айлана-чөйрө илими” боюнча программа, региондук жана дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөйлөрдү чечүү жараметине ээ адистерди даярдоого багытталган. Бүтүрүүчүлөр экологиялык жана геологиялык маалыматтарды чечмелөө, суу жана аба сапатын текшерүү үчүн атайын технологияларды колдонуу, узактан зонддоо жана модель түзүү, илимди экономикалык жана социалдык абал менен айкалышта колдонуу аркылуу экологиялык көйгөйлөрдү чечүү чеберчилигине ээ болушат. 
 
АКШнын жана Канаданын алдыңкы жогорку окуу жайлары менен биргеликте иштелип чыккан “Жер жана айлана-чөйрө илими” боюнча окуу багытын бүтүргөндөр, энергиянын кайра жаңырып турган булактары, тоо кен иштетүү, күйүүчү кендер жаатында иштеген корпорацияларда, ошондой эле экология саясаты, тобокелдерди баалоо жана табигый кырсыктардын алдын алуу, суу ресурстарын башкаруу боюнча иштеген илимий жана мамлекеттик секторлордо талап кылынган тажрыйба жана квалификация ээлери болушат. 
 
БАУнун “Жер жана айлана-чөйрө илими” боюнча окуу программасы өзгөчө илимий изилдөө мүмкүнчүлүктөрүн сунуштайт. Студенттер үчүн БАУнун Тоолук коомчулуктарды изилдөө институтунун ресурстарын, ошону менен катар эл аралык илимий изилдөөчүлөрдүн колдоосун жана геомаалыматтык системалар лабораториясын пайдаланууга жол ачылат. 
 
Борбордук Азиянын көйгөй жана артыкчылыктарын толук түшүнүү үчүн тоолуу аймакта жайгашкан, жашап окууну сунуштаган университеттен артыгы жок эсе. Бул уникалдуу билим чөйрөсүндө билим алуу үчүн БАУга тапшыр. 
 
Кошумча маалымат алуу үчүн: www.ucentralasia.org/admissions, электрондук почта: admissions@ucentralasia.org, же телефон номерлери: +996 770 822 901 (Кыргыз Республикасы) +992 93 999 99 64 (Тажикстан)  +7 777 822 3948 (Казакстан).
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree