Эмне үчүн Борбордук Азияда “Компьютер илими” боюнча жогорку билим алуу зарыл?

Date: 14 March 2016
Бул макала, жогорку окуу жайларына тапшыруу учурунда келип чыккан суроолорду жана мүмкүнчүлүктөрдү аныктоого багытталган “Жогорку окуу жайын тандоо” аттуу макалалар жыйнагына кирет. Аталган жыйнак, 2016-жылдын сентябрь айында баштала турган окуу жылына абитуриенттерден алгачкы жолу заявкаларды кабыл алып жаткан Борбордук Азия Университети (БАУ) тарабынан даярдалган. Окууга заявкаларды тапшыруунун акыркы күнү 15 апрел 2016-жыл.
 
 
Азыркы учурда маалымат технологияларынын (МТ) дүйнөдөгү мааниси уламдан улам өсүүдө. Борбордук Азияда дагы анын ролу бир кыйла. Тажикстандын, Кыргыз Республикасынын жана Казакстандын өкмөттөрү, өлкөлөрдөгү экономикалык абалды жакшыртуу максатында маалымат жана коммуникация технологияларын киргизүү үчүн инвестиция жумшаарын белгилеген. Натыйжада тиешелүү билимге ээ, жогорку квалификациядагы компьютердик технологиялар боюнча адистерге болгон талап алардын сунушун  ашкандыгы анык. “Компьютер илими” боюнча бакалавриат программасы студенттерди компьютердик программалар боюнча инженер, талдоочу, маалымат базасынын администратору жана башка көптөгөн кесип ээлери болууга даярдайт.  
 
Технологияларга кызыксаң жана региндо өнүгүп жаткан тармакта жана эл аралык МТ боюнча дасыккан адистердин арасында өз ордуңду табууну кааласаң, БАУнун “Компьютер илими” боюнча бакалавриат программасы койгон максаттарыңа жетүүдө бирден бир жардамчың болот.
 
БАУнун “Компьютер илими” боюнча программасы, Борбордук Азияда МТ жаатындагы билимдүү жана шыктуу адистердин жаңы муунун даярдоого багытталган. Заманбап компьютердик лабораторияларда өтө турган сабактар жана МТ жаатында иштеп жаткан ишканаларда уюштурула турган практикалар, студенттерге технологиялардын акыркы жетишкендиктери менен таанышып, иштөөгө жол ачат. Дүйнөдөгү таанылган университеттер менен биргеликте иштелип чыккан БАУнун программасы эл аралык стандарттарга, АКШнын эсептөөчү техникалар боюнча ассоциациясынын (ACM) жана Электротехника жана радиотехника боюнча инженерлердин институтунун (IEEE) окутуу программасын иштеп чыгуу боюнча жоболоруна толук жооп берет. Аталган уюмдар дүйнө жүзү боюнча техникалык багыттагы дасыккан адистердин эң ири ассоциациясы болуп саналат жана БАУнун студенттерине дүйнө боюнча 400 000 мүчөлөрү менен мамиле түзүүгө жол ачат. 
 
Ишканалардын программалоо, долбоор башкаруу, техникалык колдоо жана маалымат башкаруу жаатында терең билимге ээ адистерге болгон сурамы абдан чоң. БАУнун “Компьютер илими” боюнча программасын бүтүргөн студенттер, МТ адистерине коюлган жогорку эл аралык стандарттарга ылайык билим алышат жана региондун технологиялык инфраструктурасына жана келечегине олуттуу салым кошуу үчүн даярдалат. 
 
Компьютердик программаларды иштеп чыгуу багыты, ишканалардын жумушчуларды кабыл алуу багытынын бири гана болуп эсептелет. Программалоо, маалыматтардын түзүлүшү жана алгоритмдери, математика жана компьютердик программаларды иштеп чыгуу боюнча милдеттүү курстардан  тышкары, студенттер бизнес тутумдарын талдоо, дизайн жана иш жүзүнө ашыруу, өнүктүрүү үчүн маалымат жана коммуникация технологиялары же жасалма интеллектке киришүү боюнча кошумча курстарды тандай алышат. 
 
БАУнун бүтүрүүчүлөрү жеке менчик жана малекеттик сектордо жумуш орундарына болгон атаандаштыкка жана дипломдон кийинки билим алуу программаларына тапшырууга татыктуу талапкерлер катарына тоскоолсуз кире алат.  
 
Келип чыккан маселелердин чечимин технологияларды колдонуу менен табууга шыгың болсо, БАУнун тиешелүү программасы ал чечимдерди иш жүзүнө аткаруу үчүн керектүү билимди сунуштайт. БАУнун “Компьютер илими” боюнча программасы тууралуу толук маалыматты www.ucentralasia.org/admissions сайты же admissions@ucentralasia.org эл. почта дареги же +996 770 822 901 (Кыргыз Республикасы) +992 93 999 99 64 (Тажикстан)  +7 777 822 3948 (Казакстан) телефон номерлери боюнча алуу мүмкүн.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree