Кандай жогорку билим Борбордук Азия студенттерин кесип боюнча жумушка орношууга даярдайт?

Date: 17 March 2016
Бул макала, жогорку окуу жайларына тапшыруу учурунда келип чыккан суроолорду жана мүмкүнчүлүктөрдү аныктоого багытталган “Жогорку окуу жайын тандоо” аттуу макалалар жыйнагына кирет. Аталган жыйнак, 2016-жылдын сентябрь айында баштала турган окуу жылына абитуриенттерден алгачкы жолу заявкаларды кабыл алып жаткан Борбордук Азия Университети (БАУ) тарабынан даярдалган. Абитуриенттердин өтүнүчү боюнча, заявкаларды кабыл алуу мөөнөтү 2016-жылдын 15-апрелине чейин узартылды.
 
 
Борбордук Азия бир катар экономикалык өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ аймак. Жергиликтүү талаптарга шайкеш, эл аралык деңгээлдеги жогорку окуу жайынан алынган билим ал мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруу үчүн абдан маанилүү. 
 
Жогорку билим багытын тандап жатып, абитуриенттер келечекти эске алуулары кажет. Аймактын экономикасы түрдүү багыттарда өнүгүүдө. Айрыкча тоо-кен, мунай жана газ, гидроэнергетика, туризм жана айыл чарба тармактарында өсүү байкалууда. Аймакта азыраак өнүккөн бирок келечек үчүн маанилүү тармактардын катарына коммуникация жана ММК, ишкердик экономикасы, экологиялык кызматтар, телекоммуникация жана маалымат технологиялары кирет. Абитуриенттер жогоруда белгиленгендерди эске алуу менен, төрт-беш жыл аралыгында эмгек рыногунда кандай жогорку билим баалана тургандыгын ойлонуусу зарыл.  
 
Жогорку билим Борбордук Азиянын экономикалык өнүгүүсүн дагы да илгерилетүү үчүн абдан маанилүү. Борбордук Азия Университетинин бакалавриат программасы аймактын өнүгүүсүнө түрткү бере турган жумуш орундарын түзгөн кызмат ээлерин жана ийгиликтүү ишкерлерди даярдоого багытталган. 
 
БАУ эмгек рыногун изилдеп чыгып, Борбордук Азияда абитуриенттер университетти бүтүргөндөн кийин жумуш табууга кыйын болгон кесиптерди тандаганын аныктаган. Аймактагы университеттер эмгек рыногунун талабына ылайык келбеген кесиптерди сунуштагандыктан бир кесип боюнча бүтүрүүчүлөрдүн саны абдан көп, ал эми башка кесип боюнча дээрлик аз болууда. Кесиптик келечеги болбогондуктан бүтүрүүчүлөрдүн көбү Борбордук Азиядан чет өлкөлөргө иш табуу макстаныда кетүүдө, айрымдары болсо өз кесибинен тышкары багытта эмгектенүүдө. 
 
Борбордук Азия Университетинин негизги жана кошумча адистештирүү багыттары аймактагы адам ресурстарына болгон талапка ылайык иштелип чыккан. Студенттерге төмөндөгү негизги багыттардан тандоо мүмкүнчүлүгү сунушталат: “Жер жана айлана-чөйрө жөнүндө илим”, “Компьютер илими”, “Инженердик-техникалык идимдер”, “Коммуникация жана ММК”, “Экономика” жана “Бизнес жана башкаруу”. Андан тышкары, студенттер кошумча адистештирүү багытын төмөндөгүлөрдүн ичинен тандай алышат: “Өнүктүрүү жөнүндө илим”, “Борбордук Азия жөнүндө илим” жана “Глобалдашуу жөнүндө илим”. БАУнун окутуу программасы практикалык тажрыйбага, жашоодогу мисалдарды талдоого, лабораториялык тажрыйбаларга, топ менен ишке ашырылган долбоорлорго жана жайкы практикаларга негизделип, студенттерди жалпысынан бир жылдык иш тажрыйбасы менен камсыз кылат. БАУнун бардык кампустарында негизги басым илим жана технологияларга жасалгандыктан, бүтүрүүчүлөр Борбордук Азиянын ар түрдүү тармактарында талап кылынган техникалык жөндөмдөргө ээ болушат. 
 
БАУнун программасы тоолук коомчулуктар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү сунуштоо жана ар кыл дисциплиналар боюнча билимдердин  айкалышына түрткү берүү максатында иштелип чыккан. БАУ – өз ара айкалышкан негизги жана кошумча адистештирүү багыттарын сунуштаган алгачкы жогорку окуу жайы, ошондондуктан анын бүтүрүүчүлөрү ар түрдүү кесип үчүн ылайык квалификация жана ийгилике жетишүү үчүн керектүү билим жана тажрыйба ээлери болот. 
 
БАУнун окутуу программасы, финансылык жардам алуу мүмкүнчүлүгү жана көздөгөн кесибиңе даярданууда кандай колдоо көрсөтүлөөрү жөнүндө кошумча маалымат үчүн admissions@ucentralasia.org эл. почта дареги же  +996 770 822 901 (Кыргыз Республикасы) +992 93 999 99 64 (Тажикстан)  +7 777 822 3948 (Казакстан) телефон номерлери аркылуу биз менен байланыш.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree