Борбордук Азия Университетине тапшыруу – Борбордук Азиялык абитуриенттерге ылайыкташтырылган эл аралык баалоо

Date: 25 March 2016
Бул макала, жогорку окуу жайларына тапшыруу учурунда келип чыккан суроолорду жана мүмкүнчүлүктөрдү аныктоого багытталган “Жогорку окуу жайын тандоо” аттуу макалалар жыйнагына кирет. Аталган жыйнак, 2016-жылдын сентябрь айында баштала турган окуу жылына абитуриенттерден алгачкы жолу заявкаларды кабыл алып жаткан Борбордук Азия Университети (БАУ) тарабынан даярдалган. Окууга заявкаларды тапшыруунун акыркы күнү 15-апрель 2016-жыл.
 
 
Дүйнө жүзү боюнча мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн университетке тапшыруу, убуралуу жана түйшүктүү иш аракет. Борбордук Азияда жогорку окуу жайына кабыл алуу бир сынактын негизинде жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасында жана Казакстанда мектеп бүтүрүүчүлөрү улуттук деңгээлдеги сынакка катышышат. Тажикстанда болсо ар бир университеттин өз алдынча сынагына катышышат. Үч өлкөдө тең, жогорку окуу жайына кабыл алуу, абитуриенттин сынакта алган баасына гана негизделет.
 
Борбордук Азия Университети башкача ыкманы колдонууда. БАУ эл аралык деңгээлдеги жогорку билим сунуштагандыктан, тапшыруу процесси дагы өзгөчө. Болочок студенттер БАУда окуу үчүн тапшыра турган заявка, дүйнөдөгү алдыңкы жогорку окуу жайларына тапшырылган заявкаларга окшош. 
 
БАУда абитуриенттер ар тараптуу каралат. Абитуриенттер окуудан тышкары алектенген иш чаралар, анын ичинде коомдук иши, лидерлик тажрыйбасы жана жетишкендиктери жөнүндө толук маалымат тапшырышат. БАУ социалдык жана экономикалык абалына карабастан, шаар жана айыл жергесинен, коюлган талаптарга жооп берген студенттерди кабыл алууга умтулат. 
 
БАУнун атайын иштелип чыккан кабыл алуу сынагы, Борбордук Азиялык абитуриенттерди эске алган, эл аралык баалоо стандартын камтыйт. Англис тили, математика жана логика боюнча сынактар, абитуриенттин университетте окууга даярдыгын эл аралык стандарттарга салыштырмалуу баалоого жана Борбордук Азиялык мектеп окуучуларынын учурдагы билим деңгээлин текшерүүгө жол ачат.
 
БАУда кабыл алуу процесси ачык-айкындык жана абитуриенттердин жетишкендиктерине негизделген. Университетте калыстыксыз мамилеге жана дискриминацияга жол берилбейт. Кабыл алуу комиссиясы үч мамлекеттин өкүлдөрүнөн турат. Алар илимий ишкерлер, дасыккан практиктер, искусство кызматкерлери жана ишкерлер. 
 
“БАУда кабыл алуу процесси ачык жана калыс. Студентти кабыл алуу боюнча чечим жалгыз бир адамдын колунда болбостон, жалпы комиссиянын карамагында. БАУнун кабыл алуу сынагына катышкан абитуриентке, анын алган баасы, жана башка студенттерге салыштырмалуу кандай деңгээлде болгондугу билдирилет. Айрым абитуриенттерди өзгөчө шарттарда кабыл алууга жол берилбейт, - деди гуманитардык жана так илимдер жогорку мектебинин деканы Арифф Качра, - БАУ өз студенттерине эл аралык деңгээлдеги жогорку билимди сунуштайт; анын биринчи кадамы – эл аралык деңгээлдеги кабыл алуу процессин сунуштоо болуп эсептелет”.
 
Маанилүү даталар
  • 15-апрель 2016-жыл: Заявканы жана ага тиркеле турган документтерди тапшыруу жана кайтарылбаган каттоо акысын төлөө үчүн акыркы күн
  • 22-апрель 2016-жыл: Абитуриенттерге каттоо номерлери, сынак убактысы жана өтө турган жери билдирилет
  • 1-май 2016-жыл: Тажикстанда, Кыргыз Республикасында жана Казакстанда сынак күнү
  • 27-май 2016-жыл: Кыска тизмеге кирген абитуриенттердин кошумча документтерди тапшыруусу үчүн акыркы күн
  • июль 2016-жыл: Болочок студенттерди Нарын шаарындагы кампус менен тааныштыруу
Кабыл алынган абитуриенттер үчүн маанилүү даталар
  • июнь 2016-жыл: Абитуриенттерге кабыл алынгандыгы жана финансылык жардам көрсөтүү боюнча чечим билдирилет
  • июль 2016-жыл: Студенттер БАУда окуй тургандыгын билдирүүлөрү тийиш
  • 29-август 2016-жыл: Студенттерге алгачкы көрсөтмө берүү
  • 5-сентябрь 2016-ж: 2016-2017-окуу жылынын башталышы
БАУга тапшыруу боюнча кошумча маалымат үчүн www.ucentralasia.org/admissions  сайтына кир, admissions@ucentralasia.org эл. почта дарегине жаз же +996 770 822 901 (Кыргыз Республикасы) +992 93 999 99 64 (Тажикстан)  +7 777 822 3948 (Казакстан) телефон номерлерине чал. 
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree