Борбордук Азия Университетинин жайкы лагерине эмне себептен катышуу керек?

Бул жай, Борбордук Азия Университети (БАУ) дагы бир жолу Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстандан келген 10-чу класс окуучуларын, 2016 жылдын 20-июлунан тартып 9-августуна чейин жыл сайын өткөрүлө турган экинчи БАУ Жайкы лагерине Кыргыз Республикасынын Ысык-Көлүнүн жээгинде  жайгашкан «Роял Бич» аттуу мейманканасында (пансионатында) тосуп алууга даяр. 

БАУ жайкы лагеринин катуу талап кылуучу мугалимдери жана практикалык үйрөтүүлөр, коомдук иш-чаралар жана жамааттык иш-аракеттер катарында студенттерге, ачылыштарга жана жеке өсүшкө өбөлгө түзгөн ар тараптуу окуу тажрыйбасын сунуш кылат. Өткөн жылы, 850 талапкер арасынан 76 мыкты окуучу тандалып алынган.

БАУ жайкы лагери эмнелерди сунуш кыла алат?

Лагерь учурунда студенттер өздөрүнүн илимий келечегин пландоо үчүн зарыл болгон жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Алар кызыктуу англис тилдүү чөйрөдө англис тилинен жана математика сабагынан билимин жогорулатуу менен бирге, лагерь аяктаганда сыналуучу эл аралык экзамендерди тапшырышат. 

Жайкы лагердин кызматчыларынын саны менен катышуучулардын саны 1:4 болгондуктан ар бир катышуучуга ылайык мамиле түзүүгө жана алардын чакан окуу тобуна катышуусуна жол берет. Студенттер англис тилинде эркин сүйлөйбү же математикадан аракети күчтүүбү, ага карабастан БАУ кызматкерлери билими жогорку деңгээлдеги студенттерге кошумча тапшырмаларды берүүгө, ал эми  колдоого муктаж болгон студенттер үчүн кошумча сабактарды берүү менен жардам көрсөтүүгө дайым даяр. Англис тилинде сүйлөгөндөр жана англис тилин экинчи тил катары окуткан тажрыйбалуу мугалимдер кызыктуу англис тили чөйрөсүн колдоого жардам беришет.

Лагерь чындыгында окуучулардын муктаждыктарына басым жасайт. Жогорку окуу жайларга тапшыруу  жана экзамендерге кирүү үчүн окуучуларды даярдоо менен бирге, жетишкендиктердин негизиндеги бул үч жумалык программа дагы студенттерге өз келечеги боюнча ой-жүгүртүүсүндө жана максаттарын ишке ашырууда зарыл болгон кадамдарды аныктоодо  көмөк көрсөтөт. Жогорку окуу жайларга тапшыруу боюнча өз ара (интерактивдүү) талкуулоолор аркылуу, туура окуу жайын тандаган соң жана изилдөөнүн тиешелүү аймактарын аныктагандан кийин, коомдун ар кандай секторлорунун өкүлдөрү болгон студенттер келечектеги мансапка жетүү жолуна алгачкы кадамдарын ташташат. 

Лагерь учуру студенттер үчүн абдан кызыктуу өтөт. Ар башка өлкөлөрдөн келген студенттер чогуу турак жайда бирге жашап, башка окуучулар жана кызматкерлер менен достук мамиле куруп, алар менен тыгыз байланыш түзүшөт. Тарыхый жерлерди зыярат кылуу үчүн маданий турлар, талкулоого арналган кечелер, спорттук иш-чаралар, илим жана математика маселелерин талкулоо, чыгармачыл долбоорлор жана башка аракеттер, кампус турак жайында студенттерге бири-биринен тажрыйба алууга жана чыныгы университет жашоосунун даамын татууга мүмкүнчүлүк берет.

БАУ жайкы лагеринин тажрыйбасы студенттерге жогорку окуу жайга тапшыруудагы конкурстук өтүнмөдө башкалардан айрымаланууга жардам берет. 42 сааттан ашык англис тили үйрөнүү, 24 сааттан математика сабагын окуу жана кызыктуу англис тили чөйрөсүндө болуудан кийин, жайкы лагерь аягында студенттер эки тараптуу тажрыйбага: башка студенттер менен коомдук жашоо тажрыйбасына жана жогорку окуу жайга тапшыруу  талаптарын толук түшүнүү тажрыйбасына ээ болуп чыгышат.

БАУ жайкы лагерине кабыл алуу процесси жетишкендиктердин негизинде жүргүзүлөт.
Бир окуучуга төлөнүүчү баа 1300 $ дан турат. Каржылык жардамга муктаждыгын көрсөткөн ар бир студент $1,000 стипендия алуу менен $300 гана төлөйт.

Бул жайкы лагерге жазылуу үчүн, окуучулар англис тили, математика жана  логикалык ой-жүгүртүү боюнча чакан сынагына кирүүгө милдеттүү. Тестирлөө 2016 жылдын 21-22 майында баардык үч өлкөдө атайын сынак борборлорунда жүргүзүлөт. БАУ’нун жайкы лагерине катышуу үчүн 17 иайга чейин катталган студенттерге сыноо аяктаган соң белектер тартууланат: http://bit.ly/UCAcamp16Студенттер аныктоо үчүн туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн ID же студенттик картасынын ID көчүрмөсүн суротү менен бирге алып келүүсү зарыл.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree