Би-Би-Си видео: Борбордук Азия Университеттин кампусу Кыргыз Республикасынын Нарын шаарында ачылат

Date: 02 June 2016
Other languages: English |
Би-Би-Си (British Broadcasting Corporation) англис басма сөз мекемесинин өкүлдөрү Нарын шаарындагы Борбор Азия Университетинин ачылыш маарекесине катышышты. Кыргыз Республикасы 2016-жылы сентябрь айында Борбордук Азия университенинин окуу программасын ишке киргизүүсүн күтүүдө.

(Би-Би-Си)нин Кыргыз теле, радио жана Интернет бөлүмүнүн башкы продюсери, журналист Гүлнара Касмамбетова, БАУ башкармалыгынын комитетинин аткаруучу төрагасы жана Ага Хан өнүктүрүү тармагынын Кыргыз Республикасындагы өкүлү Шамш Кассим-Лакха мырзалар менен да маектешти.

Нарын кампусу БАУнун үч өлкөдө бирдей заманбап каражаттар менен куруп жаткан Кыргыз Республикасынын Нарын шаарында (2016), Тажикистандын Хорог шаарында (2017), жана Казакстандын Текели шаарында (2019-жылы күтүлгөн) курулуусу күтүлгөн үч кампустун биринчиси болуп саналат.

Би-Би-Си (British Broadcasting Corporation) Англис басма сөз мекемесинин уруксаты менен кайрадан басылды.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree