Kut Bilim: Борбордук Азия университети: финансылык чектөөлор сапаттуу билим алууга тоскоолдук эмес!

Date: 13 March 2020
Other languages: English |
Сапаттуу билим алуу ийгиликтүү келечек үчун өтө маанилүү жана бүткүл дүйнөнүн бүгүнкү күндөгү суроо-талабы. Бирок жогорку сапаттагы билим алуу көбүрөөк каржы ресурстарын талап кылат, ушул негиздүү себептен улам көптөгөн студенттерге жакшы университеттер жеткиликтүү эмес. Борбордук Азия университети (БАУ) сапаттуу билим алууну жеткиликтүү кылууга шартталган.

2020-жылдын 15-марты Борбордук Азия университетинин (БАУ) төрт бакалавр программасынын бирине: Компьютердик илимдер, Коммуникация жана массалык-медиа каражаттары (Нарын кампусунда); Экономика, Жер жана табигый илимдер (Хорог кампусунда) тапшыруу үчүн акыркы күн. Кут-Билим газетасы Борбордук Азия университетинде (БАУ) билим алуу шарттары жана төлөм каражаттары тууралуу маалымат алуу үчүн университеттин администрациясы менен баарлашууну чечти.

Борбордук Азия университети эмне сунуштайт жана билим алуу наркы ичине эмнени камтыйт?
Борбордук Азия университетинин кампустары Нарында (Кыргызстанда) жана Хорогдо (Тажикстанда) жайгашкан. БАУ жеткиликтүү, жогорку сапаттагы жана компетенттүү билим берүүгө бекем ишенет. Университеттин заманбап кампустары, жагымдуу жатаканалары, тамак-ашы, ноутбук, ден соолукту камсыздандыруу, фитнесс, спорт жана эс алуу, китептер жана он-лайн дүйнөлүк китепканалардын ресурстарына кирүү мүмкүнчүлүктөрү менен китепканалар жана башкалар билим алуу үчүн төлөм наркынын ичине камтылган. 


БАУда кайсы түрдөгү финансылык жардам билим алуу үчүн төлөй албаган студенттерге сунушталат?
Борбордук Азия университетине тапшырып, окуу жайдын сыныгынан ийгиликтүү өтөөрү менен, финансылык жардамга кепилдик берилет жана студенттин каржылык чектелүүлөрү сапаттуу билим алуу үчүн тоскоолдук  болбойт. БАУнун финасылык жардам берүү программасы кабыл алуусынагында жетишкендиктердин негизинде гана камсыз кылынат. Окуу үчүн төлөөгө мүмкүнчүлүктөр тандоо процессинин жүрүшүндө эсепке алынбайт. Эгерде абитуренттин  үй-бүлөсү билим алуу үчүн  толук каражатты төлөй албаса, анда сынакты ийгиликтүү тапшырган окуучу финансылык жардам алууга документтерин тапшырууга мүмкүнчүлүк алат. Окууда жакшы көрсөткүчтөргө ээ, GPA (орточо) балы 3төн жогору болгон биринчи курстун студенттерине жеке донорлор тарабынан берилген стипендияларды алууга болот.

БАУ толук жана толук эмес финансылык жардам көрсөтөт. Толук каржылоо БАУнун баардык төлөмдөрүн камтыйт, ал эми толук эмес көмөктөшүү гранттардан жана үстөк пайызы жок студенттик карыздан (кредит) турат. Бул толук эмес финансылык каржылоону алуу үчүн, тапшыруу сынак тесттерин ийгиликтүү тапшырган студенттер гана, атайын кайрылуу өтүнүч формасын толтуруусу зарыл. Баардык тапшырылган маалыматтар жашыруун жана Финансылык көмөктөшүү комитети тарабынан гана колдонулат.

БАУда билим алуу үчүн төлөмдөр жылына 5000АКШ долларына барабар, ал эми жатакана бөлмөсү, күнүмдүк тамак-ашы жана тейлөө жылына 3000 АКШ долларын түзөт. Бул төлөм акысы башка Борборук Азиядагы, ошондой эле Кытайдагы, Туркия жана Россиядагы университеттердин көпчүлүгүнө караганда дээрлик аз, жана башка үйүндө жашап окуган студенттердин чыгымдары мындан да көп болушу мүмкүн. Студенттердин БАУга салымы бир академиялык жылда билим алуу үчүн төлөмү, жатаканасы, тамак-ашы сыяктуу баардык чыгымдары мүмкүн болгон финансылык жардам жана донорлордон келген стипендиялар менен субсидияланат.

БАУ толук гранттарды береби? Кандай критериялар бар?
Толук гранттар Кыргызстандан тапшырган жогорку академиялык жетишкендиктерге ээ талапкерлерге төмөндөгү критериялардын негизинде берилет:
  • Толук гранттар Борбордук Азиядан тапшырган БАУнун сынак тестинин жыйынтыгында жогорку бааларга ээ болгон студенттерге берилет. Сынак тести англис тилин, математика жана логиканы камтыйт дагы, англис тилинде өткөрүлөт. Ал 2020 жылдын 5-апрелинде Бишкек, Нарын, Каракол жана Ош шаарларындагы тесттик борборлордо өткөрүлөт.
  • Улуттук тестирлөөнүн жыйынтыгында “Алтын сертификатка” ээ болгон студенттер, БАУда толук каржылоону БАУнун сынак тестин ийгиликтүү тапшырган учурда гана  ала алат;
  • Толук каржылоону республикалык денгээлдеги математика жана англис тили боюнча предметтик олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, БАУнун сынак тестин ийгиликтүү тапшырганда, алганга мүмкүнчүлүгү бар.
БАУга билим алууга кабыл алынгандан кийин башка кошумча каржылоо мүмкүнчүлүктөрү барбы?
БАУ финансылык жардамын студенттердин академиялык жетишкендиктерин колдоо үчүн камсыз кылат. БАУга тапшырып жатканда берилген финансылык жардамдан сырткары, университет студенттеринин арасында да академиялык жетишкендиктерге түрткү берет. Ар бир окуу жылдын аягында, жогорку бааларга ээ студенттердин окуу үчүн алган насыялары кийинки жылга кыскартылат, ал себептен алардын финансылык милдеттенмелери азаят.
Борбордук Азия университетинде билим алуу жакшы денгээлде субсидияланган – баардык студенттердин кыла турган иши, болгону гана тапшыруу үчүн өтүнүч формасын толтуруу жана БАУнун сынак тестинен ийгиликтүү өтүү. Финансылык чектөөлор сапаттуу билим алууга тоскоолдук эмес!

БАУ билим алууда жетишкендиктери менен өзгөчөлөнгөн, класс ичинде жана сырткары окууга ынтызаар окуучуларды издейт. БАУда саякатынды башта, бүгүндөн калбай тапшыр https://ucentralasia.org/Admissions/HowToApply/KR

This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more