Ачык лекция, 2020-жыл, 21-май: Кыргызстандагы жадидчилик кыймылы: реформачыл агартуучулардын саясий, маданий жана агартуучулук иш аракеттери (XIX кылымдын аягы–ХХ кылымдын башы)

Date: 21 May 2020
Other languages: English |
2020-жыл, 21-май, саат 16:30 (Бишкек убактысы менен, GMT+6)
Ачык лекция

Аида Кубатова
КРнын Улуттук илимдер академиясынын Б. Жамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институту

Абстракт
Лекция Кыргызстандагы жадидчилик темасына арналып, архивдик материалдарга, илимий эмгектерге жана XIX кылымдын аягы–ХХ кылымдын башында башталган жадид кыймылынын Кыргызстанда жайылышын чагылдырган кол жазмаларга негизделген. Лектор өлкөдөгү жаңы усулдук мектептердин ачылышы, кыргыздын улуттук интеллигенциясынын, билим берүү жана маданиятынын башында турган жадид агартуучуларынын коомдук-саясий ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылат. Алардын татар, башкыр жана жалпы эле Түркстан агартуучулары менен тыгыз байланыштары тууралуу дагы баяндалат.

Лектор жөнүндө маалымат
Кубатова Аида Эсенкуловна – тарых илимдеринин кандидаты. Анын изилдөөлөрү  негизинен ХIХ кылымдын аягы–ХХ кылымдын баш чениндеги Кыргызстандагы агартуучулук жаатындагы реформалык иш-аракеттерди, тактап айтканда жадидчилик кыймылын, улуттук интеллигенциянын жана маданияттын түптөлүү тарыхын изилдөөгө арналган. Бул багытта бир нече илимий эмгектери жарык көргөн: А. Кубатова “Кыргызстандагы жадидчилик кыймылы (1900–1916)” (2012), Абдрахманов Т., Кубатова А., Байдилдеев Ж. “Эки доор инсаны – Эшенаалы Арабаев” (2013); “Шабдан баатырдын медресесине 100 жыл”. Түз. А. Джуманалиев, А. Кубатова (2009); Ж. Абдрахманов. “Кыргызстан” 1928. Өлкө жана анын келечеги жөнүндөгү ой чабыттар.” Түзгөн жана араб арибинен кириллицага которгон А. Кубатова (2018); A. Kubatova “Kırgızistanda ceditçilik hareketi (1900–1916)” (Ankara, 2018). Учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Б. Жамгерчинов атындагы Тарых, археология жана этнология институтунун Кыргызстандын ХХ–ХХI кылымдардагы тарыхы бөлүмүн жетектейт.

Лекция ѳтүүчү жер 
Бул лекция 21-май, Шейшемби күнү саат 16:30дан 17:30га чейин (Бишкек убактысы менен, GMT+6) онлайн түрүндө Zoom  видеобайланыш системасы аркылуу өтөт: https://us02web.zoom.us/j/86558751201?pwd=N2RzK254bFNMaDZsK3NDeDZtM3lNUT09.
ID: 865 5875 1201 
Пароль: 635823

Лекциянын тили
Лекция кыргыз тилинде өтөт.

Борбордук Азия Университетинин бардык лекцияларын университеттин YouTube каналынан көрүүгө болот: http://www.youtube.com/ucentralasia.

*Бул лекцияда тартууланган идеялар лекторлордун жеке пикирин чагылдырып, Борбордук Азия Университетини жана/же анын кызматкерлеринин пикирин/көз карашын чагылдырбайт.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more