Маркази таҳқиқотии ҷомеаҳои кӯҳистони Донишгоҳи Осиёи Марказӣ ва шарикон Дастуруламалро барои чорводорони минтақаи Помири Ғарбӣ муаррифӣ мекунанд.

Date: 21 December 2011
View photo gallery
Other languages: English |
21 Декабр 2011, Хоруғ, Тоҷикистон - Маркази таҳқиқотии ҷомеаҳои кӯҳистони Донишгоҳи Осиёи Марказӣ (ДОМ) ва Маркази миллии салоҳият дар таҳқиқот Шимол-Ҷануб (NCCR) Дастуруламалро барои чорводорони Помири Ғарбӣ барои парвариши чорво муаррифӣ карданд. Дастуруламал, ки ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ дастрас аст, ҳамчун як васила бо мақсади кӯмак барои зарфиятсозии ташкилотҳои деҳот, чорводорон ва дигар тарафҳои алоқаманд барои мудирияти устувори чарогоҳҳо таҳия шудааст. Дар ояндаи наздик Дастуруламали мазкур ба забони англисӣ низ дастрас хоҳад шуд.
 
Дастуруламал бо дастгирии Лоиҳаи СММ/Фонди глобалии экологӣ “Идоракунии захираҳои замини Помир-Олой” ва Шарикии Кӯҳистон таҳия шуда ва мақсади он пешниҳоди дониш ва тарвиҷи мутобиқ намудани усулҳои нав ва устувори мудирияти чорводорӣ, ва саҳмгузорӣ дар тағйироти мусбати мудирияти чорводорӣ ва чарогоҳҳо дар деҳоти Помири Ғарбии Тоҷикистон мебошад.
 
Муаррифии Дастуруламал бо иштироки даҳ нафар чорводор ва дигар шахсон аз ноҳияҳои Рушон, Қалъаи-Хумб, Роштқалъа ва Ишкошим, ки дар ҷамъоварии маълумот барои ин Дастуруламал ширкат доштанд, баргузор гардид. Чорабинии мазкурро доктор Довудшо Назришоев – Мудири кафедраи ботаника ва физиологияи растаниҳои Донишгоҳи давлатии шаҳри Хоруғ мудирӣ мекард. Чорводорон ва дигар мутахассисоне, ки дар таҳияи Дастуруламал саҳмгузорӣ карданд, фикру андешаҳои худро ба ҳамагон иброз доштанд ва дурнамои татбиқи Дастуруламалро мавриди баррасӣ қарор доданд.  
 
«Солыои  2010 ва 2011 муыащщищони маыалл= усулыои аввалияи ва баъдиро барои ьамъоварии маълумот оиди чарогоыыо, мониториги чарогоыыо ва назорати ыашаротыои зараррасон, парвариш ва беыдошти чорво ва мудирияти истеысолот истифода карданд. Ин усули ьомеаи мушорикат= барои муыащщищон имконияти якьо кардани донишу малакаыои чорводорон бо маълумоти мавьудаи илм= медиҳад» щайд намуд Др. Насрин Данан=, директори бахши таыщищоти Донишгоыи Осиёи Марказ=.
 
Моыыои июл ва августи соли 2011 пешнависи Дастуруламал дар байни мутахассисони соыа, муыащщищон ва чорводорон дар Тоьикистон барои итминон пайдо кардан ва мавриди истифода щарор додани Дастуруламал  баррас= карда шуд. 
 
Маркази Таыщищотии Ьомеаи К\ыистон яке аз  марказыои таыщищотии байни соыавии ДОМ барои ҳалли мушкилот ва имконоти ьомеаи к\ыистон= ва муыити зисти ьомеаи Осиёи Марказ= таъсис ёфтааст. Мащсади Маркази таыщищотии ҷомеаи к\ыистон ин дастгир= ва рушди сифати зиндагии ьомеаи к\ыистон тавассути таыщищоти рушди устувор ва идоракунии бойгариыои физик=, иьтимо=, ищтисодӣ ва фарыанг= мебошад. 
 
Гузориш оиди Дастуруламали мазкур ба забонҳои рус= ва тоьик= тарищи онлайн дар http://www.ucentralasia.org/msrc/Resources/Events?Nid=283 дастрас аст. 
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree