Борбордук Азия Университетинин билим берүүсү: Кылдаттуу жана актуалдуу

Date: 23 April 2015
Other languages: English | Русский язык |
Борбордук Азия Университети Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында 23 апрель 2015 жылы  пресс-брифингде академиялык пландарын айтып өтүштү.
 
 
«Нарын шаарында эмдиги жылы университет ачылышы менен биз Борбордук Азияга атайын даярдалып чыккан университеттик маалымат жана квалификацияларды беребиз», - деп белгиледи БАУнун деканы д-р Арифф Качра. «Регионалдык рыногунун жыйынтыгынын негизинде иштетилип чыккан жана эл аралык тажрыйбада партнер-университеттердин дэнгээлинде, бакалавриат программасы региондогу рынокка талап кылуучу суроолорго жооп берет жана ошондой эле билим берүү сферасындагы талабына жогорку оку жайында эл аралык тажрыйбаны алгачкы болуп колдонот ».
 
Ачылышы менен, БАУ окуу үчүн структураланган беш жылдык бакалавриат программасын сунуштайт, даярдоочу, междисциплинардык, гуманитардык жана табигый илимдери курсатарынан турат; Алты негизги жана уч кошумча кесипти тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Тандалган кесибине жараша, студенттер өз каалаган үч толугу менен камсыздалган университтерге тапшыра алышат булар – Нарын шаарында, КР (ачылышы 2016ж.), Хорогдо, Таджикистан (2018ж.) жана Текели, Казахстан (2020 ж.). Окуусун аяктагандан кийин студенттерге чыгармачыл бакалавры же болбосо табигый илимдер бакалаврына ээ болот.
  
Нарын шаарындагы кампусунда негизги кесиптер боюнча «Компьютер илимдери» жана «Коммуникация жана ММК» сунушталат, ошондой эле кошумча кесип – «Борбордук Азия боюнча илим». Хорог шаарындагы кампусунда  «Экономика» жана «Жер жана айлана чөйрөнү илимдөө» кесиптер ошондой эле  кошумча кесип – «Өнүгүү илимий» курстары сунушталат. Текелидеги кампусунда «Компьютердик илимдери» жана «Бизнес жана менеджмент»,ошондой эле кошумча кесип – «Глобализация жөнүндө илим» курстары сунушталат.
 
БАУ бакалавриат программасы боюнча окуу профессор-окутуучулук курамы өтмөкчү, Борбордук Азиядагы жана чет өлкөдөгү окутуучуларынан түзүлгөн курамы дүйнө жүзүндөгү университеттерине таанылган философия боюнча окумуштуу болуп саналышат(PhD), ошондой эле өз кесиби боюнча эл аралык тажрыйбага ээ. Эл аралык профессор-окутуучу курамынын өкүлдөрү жана штаттан тышкары окутуучулар Канада, Китай, Европа өлкөдөлөрүнөн, Индия, Корея, Россия, Турция жана Америка Кошмо Штаттарынан чакырылмакчы. БАУнин окуучулардын жана окутуучулардын саны Борбордук Азия боюнча аз боолуда.     
 
БАУда окуу аудиториядагы эле сабактар менен чектелбейт – студенттерге өзүнүн билимин практикада колдонуу мүмкүнчүлүгү берилет. Студенттер практикалык проекттерде катышышат жана регионалдык, эл аралык жактарга практикага жолдомо алышат. Кесиби боюнча практикалык окутуусун коомду өнүктүрүү үчүн иштетүү жана демилгелерди ишке ашыруусуна катышмакчы, ошондой эле регионалдуу маселелерди чечүү үчүн адистер менен биргеликте практикалык иштерди алып бармакчы.   
 
БАУ кампусунун объкттери, пландаштыруу боюнча бүтүрүүчүлөргө университеттин академиялык иш алып баруусун жана жарандык жоопкерчилигин мыктылоого мүмкүнчүлүк түзүлүп берилет. Кампусдагы жашоо стдуденттерге теориалык жакта алган окуусун практикада ашыруу мүмкүнчүлүк түзүлүп берет, коомго пайдасын келтирүү, спорт машыгуу иш чарасында, ошондой эле жарандык өнүгүүгө жана лидердик машыгууга үйрөтөт. Ар бир кампус  акыркы техникалык жабдууларды камтыйт: лабороториялар, китепканалар; андан тышкары ар бир камусунда үзгүлтүксүз интернет болот.  Жатаканаларда көпчүлүккө колдонулуучу жайлуу бөлмөлөр болот, ошондой эле оюн-зоок бөлмөлөрү, музыка залы, жана ар бир студент эл аралык дэнгээлиндеги спорт жабдуулары менен машыгууга мүмкүнчүлүк алат.     
 
«Айылдарда 60% жогору тургундар жашайт. Нарын шаарындагы кампусунун жайгашуусу, Университеттин өз миссиясын алып баруу үчүн шарт түзөт, эн жогорку билим берүү шарттарын кызыккан тараптарга түзүп беребиз», - деп белгиледи д-р Качра.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree