БАУ Жайкы лагери үчүн мыктылардын мыктысын тандап алды

Date: 16 June 2015
Other languages: English | Русский язык |
Жогорку окуу жайга ийгиликтүү тапшырып, өтүүнүн бир нече себептери бар. Алар студенттерге университетте жакшы окууга жана келечекте мыкты кесиптик каръеранын негизин түптөөгө жардам берет.  Атап айтканда -- алдыга туура максаттарды коё билүү, күчтүү жана алсыз жактарды баалоо, математика жана чет тилдерин үйрөнүүгө керек болгон негизги көндүмдөрдү жакшыртуу, жана эӊ башкысы, өз келечегин көрө жана түзө билүү болуп саналат.  
 
2015-жылдын март жана апрель айларында  төрт жума бою, дем алыш күндөрү жалпы Борбордук Азиядан 10-класстардын 850 мыкты окуучусу билим жана тажрыйбаны байытуу боюнча Борбордук Азия Университети (БАУ) уюштурган өзгөчө программага –Жайкы лагерге катышууга мүмкүнчүлүк алышып, өздөрүнүн алысты көрө билгендиктерин далилдешти. 
 
«Эмне үчүн?» деген суроого окуучу кыздардын бири ал үчүн аталган лагерь абдан кызыктуу экендигин айтып, мындай деди: «Бул лагерь башка лагерлерден айырмаланып турат; анткени ал мектептин программасын гана сунуштабастан, университетке кантип өтүүнүн жолдорун үйрөтөт жана башка өлкөлөрдөн келген окуучулар жана мугалимдер менен жакындан таанышууга да мүмкүндүк  берет».
 
Дагы бир окуучу: «Өз келечегим жөнүндө ойлоно билүү – абдан жакшы», - дейт. 
Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстан боюнча сегиз ири жана кичи шаарларда тестирлөө борборлоруна чогулган бул дымактуу  окуучулар 17-июндан 7-июлга чейин Кыргызстанда Ысык-Көлдүн жээгиндеги БАУ уюштурган Жайкы лагерге чектелүү 80 орундун бирин ээлөө үчүн кылдат тандоо элегинен өтүшкөн. 
 
«Бул Жайкы лагерге жазылуу үчүн уюштурулган тестирлөө БАУнун кийинки жылы ачыла турган Нарындагы кампусуна кабыл алуу үчүн кирүү экзамендерине карата «алдын ала даярдык» катары каралып, тестирлөөнүн шарттары таза жана ачык болушун камсыз кылууга чоӊ басым жасадык, - деп түшүндүрдү БАУнун окуу боюнча проректору, доктор Арифф Качра. – Биз бардык кызыкдар студенттердин жарандыгына, экономикалык абалына, жынысына жана шаардык же айылдык экендигине карабай, алардын катышуусуна бирдей мүмкүнчүлүк түздүк.”
 
Кабыл алуу шарттары жана жолдору англис тили, математика жана  логикалык ой-жүгүртүү боюнча мыкты академиялык жетишкендиктерге ээ болгон жана окуудан тышкары да ар кандай маданий-коомдук иш-чараларга жигердүү катышкан, жаӊы нерсени үйрөнүүгө дилгир окуучулардан куралган Жайкы лагердин алгачкы классын тандап алуу үчүн иштелип чыккан.  
 
Ар тараптуу билимди камтыган үч сааттан турган  кабыл алуу тесттерин атайын даярдалган 30дан ашуун экзаменатор жүргүздү. Эл аралык адистер тарабынан иштелип чыккан тесттер эл аралык тесттердин жана Борбордук Азиянын окуу программаларынын компоненттерин камтыган. Тесттер  ойлонуп жооп жазуу,  бир нече жооптун ичинен туурасын тандоо сыяктуу суроо-тапшырмаларды  камтуу менен бирге, окуучунун тилдик жана маданий өзгөчөлүгүнөн көз каранды болбогон акыл эс менен аӊдап түшүнүү жөндөмдөрүн да баалоо үчүн түзүлгөн. 
 
“Бул тест мен үчүн татаал болду. Мурда мен логикалык ой-жүгүртүп жооп берип көргөн эмес элем» ” – деп жооп берди окуучулардын бири. 
 
Тесттер жазылып бүткөндөн соӊ, билим берүү жаатында эмгектенген тажикстандык, кыргызстандык, казакстандык жана канадалык сегиз адистен турган кабыл алуу комиссиясы тесттин жыйынтыктарын жана талапкерлердин тапшырган кошумча материалдарын изилдеп чыгышты. Туура жана калыс баалоо үчүн талапкерлердин аты-жөнү алынып салынып, тапшырмалар аткарган деӊгээлине жана ийгиликтерине жараша бааланды.  Теӊ салмактуулукту сактоо үчүн комиссия окуучулардын өлкөсүн, жынысын, шаар жана айыл жергесинен экендигин да эске алып, жыйынтыгында 80 талапкер тандалып алынды.  
 
«Тандап алуунун катаал процесси биринчи жайкы лагердин окуучуларынын лагерь сунуштоочу ресурстар менен мүмкүнчүлүктөрдөн гана пайдаланбастан, аларды максималдаштыра ала турган контингентин да түзүүгө түрткү болду, – деди Качра. - Жайкы лагерибиздин командасы борбордук азиялык таланттуу, дилгир жаштар менен иштешүүгө жана аларга өз келечегин курууга көмөктөшүүгө даяр.”
 
Тандоодон өтпөгөн окуучулар менен дароо эле байланышып, тесттеринин натыйжалары тууралуу кабарлап, кайсы багыттарды жакшыртуу керек экендиги жөнүндө сунуштар да кошо берилди.  Жайкы лагерге  өтпөгөн студенттерди дагы да болсо жогорку билимге ээ болууга умтулуп, келечекте БАУга тапшырууга чакырат элем. Жайкы лагерге кабыл алуу сыяктуу эле, БАУдагы бакалавриат программасына өтүү катаал атаандаштыктын негизинде болуп, окуудагы жетишкендиктерге карап тандалмакчы.  
 
БАУнун Жайкы лагери Тажикстан, Кыргызстан жана Казакстанда жашаган 10-класстын окуучуларынын математика жана англис тили боюнча билимин тереӊдетүүгө жана аларды дүйнөлүк дэӊгээлдеги университетте окууга даярдайт. Жайкы лагердин окуу пландары билим берүү тармагында иштеген түндүк америкалык адистер тарабынан иштелип чыгып, борбордук азиялык окуучулардын муктаждыктарына карата түзүлгөн, жана аны  англис тилин алып жүрүүчүлөр окутушмакчы.  
 
Катышуучулар университетке кабыл алуу документтерин тапшыруу, кирүү экзамендерине даярдануу, университетке өтүү, кесибине байланышкан сабактарды туура тандоо тууралуу маалымат жана ресурстарды алышмакчы. Англис тилинде өтүлө турган башка сабактардын түрлөрүнө  дене тарбия, театралдык ийрим, дебаттар жана экскурсиялар кирет. БАУнун Жайкы лагери коопсуз жана кооз жерде өтүп, окуучулар атайын даярдыктан өткөн тажрыйбалуу, көп улуттуу өкүлдөрдөн куралган мугалим жана тарбиячылардын жетекчилиги астында  окушат.
 
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree