БАУнун жайкы лагеринде Илим күнү өттү

«Синегорье» пансионатынын залдары, БАУнун жайкы лагери алкагындагы Илим күнүнө байланыштуу, илимий лабораторияларга айланды.  

 
Эл аралык жана Борбор Азиялык мугалим жана тарбиячылардын кароосундагы 76 Тажикистандын, Кыргызстандын жана Казакстандын мектептеринин 10-класс окуучулары төрт топко бөлүндү. Лагердин аймагында төрт илимий станция түзүлүп, ар биринде түрдүү эксперименттер өткөрүлдү. Окуучулардын ар бир тобуна гипотеза иштеп чыгууга, эксперимент өткөрүүгө, гипотезаны баалоого, илимий тыянак чыгарууга жана эксперименттердин натыйжаларын иш жүзүндө колдонууга жарым саат убакыт берилди. Бир станцияда иш чаралар аяктаган соң аталган топтор кийинки станцияга өтүп турушту. 
 
 
 Участники изучили химические реакции на модели действующего вулкана
 
Төрт станцияда, лагерь катышуучулары ар кыл илимий дисциплина жана түшүнүктөрдү изилдешти. Эки станцияда окуучулар илимий изилдөө үчүн өз денелерин колдонушту – биологиялык экспериментке ылайык, муундарынын рефлекстерин текшеришти, ал эми химиялык эксперимент учурунда көздөрүн байлап, даам сезүүгө ар кыл факторлор кандай таасирин тийгизээрин изилдешти. Станциялардын биринде беттик чымыркануу физикалык түшүнүктү самындуу суу жана тыйындардын жардамы менен изилдешти. Ал эми акыркы станцияда болсо окуучулар чакан вулкандын моделинин негизинде коопсуз шарттарда химиялык реакцияларды изилдешти. 
 
«Илим күнү окуучуларга негизги илимий түшүнүк жана дисциплиналарга тереңирээк көз чаптырып кароо жана алган жаңы билим жана жөндөмдорүн  практика жүзүндө колдонуу мүмкүнчүлүгүн берди. Эксперименттер алкагында окуучулар берилген илимий маалыматты колдонуп, маселелерди чечүү жолдорун издешти. Гипотеза түзүү, аны далилдөө же жокко чыгаруу - критикалык ой жүгүртүүдө негизи процесс. Ошону менен бирге, иш чараларды чогуу аткаруу аркылуу, окуучулар биргеликте иш алып баруу жөндөмүн дагы өркүндөтө алышты», - деди жайкы лагердин мүдүрүнүн орун басары, Канадалык Фарра Камани.
 
Участники изучают воздействия различных факторов на вкусовые ощущения
 
Эксперимент учурунда окуучулар байкоо жүргүзүп, тыянак чыгарышты жана реакциялар эмне себептен келип чыгаарын талкуулашты. Алар гипотеза түзүү менен тыянак чыгаруунун зор маанисин түшүнүп, гипотезаларды кайрадан баалоо процессин үйрөнүштү. Ошону менен катар, окуучулар жайкы лагердин алгачкы эки жумасында англис тили жана математика боюнча алган жаңы билим жана жөндөмдөрүн практика жүзүндө колдонушту. 
 
«Мен мектепте буга чейин мындай эксперименттерди өткөргөн эмесмин! Өзүмдү илим адамдарынын катарына кошпойм, бирок бул эксперименттер кызыктуу болду. Мага айрыкча рефлекстер тууралуу үйрөнүү жана даам сезими боюнча эксперимент жакты. Көптөгөн жаңы нерселерди үйрөндүм!», - деди Тажикистандын Душанбе шаарынан келген лагердин катышуучусу Бибизульфия Холмаматова. 
 
 «Беттик чмыркануу физикалык эксперименти учурунда, идиштеги самындуу суу ташыганга чейин идишке канча тыйын салса болоорун болжолдодук. Биздин гипотезага ылайык алты тыйын салгандан кийин суу ташыйт деп ойлодук эле, бирок чыныгында отуз жети тыйын болду!» - деди Кыргызстандын Бишкек шаарынан келген Бермет Абдыкариева. 
 
«Илимий эксперименттер укмуштуу болду! Мен үчүн рефлекстерди изилдөө боюнча биологиялык эксперимент абдан кызыктуу болду, анткени өз денем тууралуу жаңы нерселерди үйрөндүм», - деди Казакстандын Астана шаарынан келген Санжар Алмакин. 
 
БАУнун жайкы лагери 2015-жылдын 17-июнунан 7-июлуна чейин өткөрүлдү. Лагерь алкагында катышуучуларга англис тили жана математика боюнча билимдерин жогорулатуу мүмкүнчүлүгү, жергиликтүү жана эл аралык университеттерге даярданууда пайдалуу маалымат жана кеңештер берилди. Ошону менен бирге, лагер учурунда окуучулар англис тили боюнча алган жаңы билимдерин практика жүзүндө колдонууга, жаңы нерселерди үйрөнүүгө жана өз ара тажрыйба алмашууга өбөлгө түзгөн спорттук жана маданий-көркөм багыттагы иш чараларга, пикир таймаштарга, илимий жана маданий экскурсияларга катышты.
 
 
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
No, I want to find out more Yes, I agree