Нарын облусунун Ат-Башы районундагы мал чарба системасынын мүнөздөмөсү жана рентабилдүүлүгү

Type: Report
Size: 663 KB
Date: 23 March 2021
View or download PDF (in Kyrgyz)
Other languages: English | Русский язык |
Нарын облусу мал чарбачылык боюнча Кыргызстандагы эң маанилүү аймактардын бири болуп саналат, тоолуу жайыттар деп белгиленген жерлеринин дээрлик 90% түзөт. Жергиликтүү чакан чарбалардын өндүрүш системасынын басымдуу бөлүгү айыл чарба өсүмдүктөрдүн айкалышуусунан, ички жана алыскы жайыттардан көз каранды болгон мал чарбачылыгына багытталган. Кышкы тоюттардын жетишсиз өндүрүлүшү жана ички жайыттарда, өзгөчө эрте жазда малдын өтө көп жайылышынан улам деградациянын пайда болушу, малга тоюттун аз берилишине, малдын ден-соолугунун начарлашына жана мунун кесепетинен мал чарбасынан болгон кирешенин төмөндөшүнө алып келет.

Бул изилдөөнүн максаты, басымдуулук кылган фермердик системалардын иш жүзүндө алынган мал чарбасында жана тоют өстүрүүдө тоютка болгон жылдык суроо талап менен жалпы малга болгон сунушту аныктоо жана азыркы кездеги мал чарбасындагы ыкмалардын экономикалык салымын мүнөздөп көрсөтүү. Бул изилдөөдө малдын продуктивдуулугун жогорулатуу жана жайыттарды туруктуу пайдаланууну камсыз кылуу боюнча сунуштары көрсөтүлгөн.
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more