Skip to main content
5 August 2022

CULTURAL PRODUCTION SERIES: Cultural Heritage of Central Asia

Short Creative Essays

To revitalize the cultural and historical heritages of Central Asia and advance UCA’s mission on cultural heritage preservation in the region, the Cultural Heritage and Humanities Unit (CHHU) initiated a new, Cultural Production Series which aims to explore creative ways of engaging with cultural heritage using multi-media tools and digital technology. The Series produces three types of cultural products: short films (5-10 minutes) focusing on cultural traditions and practitioners, musical performances combining music, theatre and fashion, and creative short essays about cultural traditions and lifeways of mountains communities of Central Asia. CHHU collaborates with young and creative Central Asians (writers, poets, journalists, musicians, artists, and film makers) to produce these cultural products and present them to wider audiences. This first issue of the creative short essays presents essays written by Ykybal Aidarova, a young and talented journalist from Kyrgyzstan.

Author: Ykybal Aidarova 
Cultural Heritage of Central Asia. Creative short essays. / Editor in-Chief:
Elmira Köchümkulova. – B.: University of Central Asia, 2022. – 48 pages.
Translated from Kyrgyz by Aibek Samakov
Edited by Tuiumkan Nishanova

English  


Маданий продукциялар сериясы
Көркөм публицистикалык баяндамалар

Тарыхый жана маданий мурастарды изилдөө жана жандандыруу максатында Борбордук Азия Университетинин Маданий мурастар жана гуманитардык илимдер бөлүмү (ММГИБ) жаңы Маданий продукциялар сериясы деген долбоорун ишке ашыра баштады. Долбоордун максаты – маданий мурастарды изилдөөдө, элге жайылтууда жаратман-чыгармачыл ыкмаларды, заманбап мультимедиалык технология, визуалдык искусствонун мүмкүнчүлүктөрүн кеңири колдонуу болуп саналат. Программанын алкагында үч түрлүү маданий продукция жаралат: салттуу өнөр жана баалуулуктарды чагылдырган кыскаметраждуу даректүү жана анимациялык тасмалар (5-10 мүнөттүк), театралдык искусство менен моданы айкалыштырган музыкалык чыгармалар, жана Борбордук Азиянын тоолуу аймактарын байырлаган элдердин тарыхын, нарк-насилин, нукура жашоосун баяндаган көркөм публицистикалык баяндамалар. Аталган продукцияларды жаратуу жана жалпы коомчулукка тартуулоо үчүн ММГИБ жаш чыгармачыл топтор (акын, жазуучу, журналист, музыкант, сүрөтчү, театр жана кино чеберлери) менен кызматташат. Бул алгачкы көркөм публицистикалык макалалар топтомунда кыргызстандык жаш калемгер, изилдөөчү Ыкыбал Айдарованын эмгектери сунушталмакчы.

Айдарова Ы. Борбордук Азия маданий мурастары. Көркөм публицистикалык баяндамалар / Жооптуу ред.: Эльмира Көчүмкулова. – Б.: Борбордук Азия Университети, 2022. – 48 б.

Кыргызча