Кыргызстандагы жаштар эмгек рыногунун тенденциялары

Type: Working Papers
Size: 1MB
Date: 26 November 2019
View or download PDF
Other languages: English | Русский язык |

Кыскача мазмуну

Кыскача мазмуну Жаштарды жумуш орундары менен камсыз кылуу Кырнызстандын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндөгү эң маанилүү тармак болуп саналат. Бул изилдөө Кыргызстандын эмгек рыногун жалпы сүрөттөп, чакан жана орто бизнес тармагынын маанилүү аспектилерин анализдейт жана жаштарга жумуш орундарын түзүп берүү мүмкүнчүлүктөрүнө баа берет. Андан тышкары, долбоорго катышып жаткан аймактардагы эмгек рыногун түзүп берүүчү шарттарга анализ жасайт. Изилдөөнүн сапаттуу усулу долбоорго катышкан аймактардын ичинен төрт районун терең изилдеп, азыркы учурдагы жаштардын эмгек рыногун кылдат карап чыгат. Сапаттуу изилдөөнүн сурамжылоолоруна катышкан төрт райондогу бизнестердин ээлери, эксперттери жана жетекчилери жаштарды жумуш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүктөрү жана билим-тажрыйба сапаттарынын ортосундагы жетишсиздиктери менен ой бөлүшкөн. Бул изилдөө Кыргызстандын түндүк жана түштүгүндөгү, айыл жана шаар жергесиндеги, андан тышкары гендерлик көз карашта эмгек рыногунун окшоштуктарына жана айырмачылктарына да талкуу жүргүзөт. Изилдөөнүн жыйынтыгы жаштарды жумуш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүктөрүндөгү негизги жетишсиздиктерди, жумуш орундарын түзүп берүүчү шарттарды (өндүрүмдөрдү жана кызматтарды) жана азыркы учурда бар мүмкүнчүлүктөрдү аныктаганга жардам берет. Тандалып алынган райондордо кийинки жылдары жумуш орундарын түзүп бере ала турган негизги өндүрүмдөр жана кызматтар изилдөө учурунда аныкталды. Андан тышкары, жаштарга жумуш ордуларын түзүп бере ала турган мүмкүнчүлүктөрдүн жетишсиздиктери жана байланыштары аныкталып, аларга карата сунуштар айтылат. Бул сунуштар көйгөлөрдү чечүүгө колдонулуп, ата-энелерге жана жаштарга кеңеш болуп саналат.

This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more